Thông báo

Văn bản mới

Ảnh liên kết

Trường học kết nối ViolympicSMAS Bộ giáo dục và đào tạo  Tài nguyên trực tuyến  

Thông tin truy cập

Đang xem: 11
Tất cả: 18974065

Ba công khai

Công khai thực hiện dự toán 6 tháng đầu năm 2019 [11/07/2019] 

Thực hiện dự toán 6 tháng đầu năm 2019

Công khai thực hiện dự toán Quí 2/2019 [11/07/2019] 

Thực hiện dự toán Quí 2/2019

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 [09/07/2019] 

Công khai tài chính Quý I-2019 của Trường THCS Nguyễn Trường Tộ, Phường 2, TP Vĩnh Long theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ 2 NĂM 2019 [09/07/2019] 

Công khai tài chính Quý I-2019 của Trường THCS Nguyễn Trường Tộ, Phường 2, TP Vĩnh Long theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Công khai tài chính Quý II-2019 [08/07/2019] 

Công khai tài chính Quý II-2019 của Trường THCS Lê Quí Đôn

CÔNG KHAI TT 61 [14/06/2019] 

CÔNG KHAI THEO TT36/BGD-ĐT [14/06/2019] 

Công khai Biểu 01, 02, 03 [07/06/2019] 

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, tháng 5-2019

Công khai chất lượng tháng 5 [07/06/2019] 

Công khai tháng 5/2019

Công khai tháng 1/2019 [07/06/2019] 

Công khai

Các tin khác:
 Ba công khai [30/05/2019] 
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Liên kết website