Thông báo

Văn bản mới

Ảnh liên kết

Trường học kết nối

Violympic

SMAS

Bộ giáo dục và đào tạo

Tài nguyên trực tuyến  

Thông tin truy cập

Đang xem: 10
Tất cả: 19110457

Ba công khai

Công khai tài chính Quý III-2019 [11/10/2019] 

Công khai tài chính Quý III-2019 của Trường THCS Lê Quí Đôn

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ 3 NĂM 2019 [08/10/2019] 

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 3 năm 2019

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 [30/09/2019] 

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÍ III NĂM 2019 [30/09/2019] 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM/2019 [30/09/2019] 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ II/2019 [30/09/2019] 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ I/2019 [30/09/2019] 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC [30/09/2019] 

TỜ TRÌNH Về các khoản thu đầu năm học 2019-2020 [30/09/2019] 

Căn cứ vào Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021; Căn cứ vào Nghị định 16/2015/NĐ - CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2019-2020 [30/09/2019] 

Căn cứ Hướng dẫn liên ngành số 693/HDLN-BHXH-GDĐT ngày 26 tháng 7 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội tỉnh và Sở Giáo dục-Đào tạo tỉnh Vĩnh Long về việc thực hiện chính sách BHYT học sinh, sinh viên năm học 2018-2019; Căn cứ công văn số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính Phủ Nghị định qui định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;

Các tin khác:
 Biểu mẫu 05 [30/09/2019] 
 CÔNG KHAI TT 61 [14/06/2019] 
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Liên kết website