Thông tin truy cập

Đang xem: 121
Tất cả: 15484269

Soạn tin

Tiêu đề
Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp lệ Hiệu trưởng tháng 11 năm 2018
Bổ nhiệm CBQL đối với các trường mầm non trên địa bàn thành phố Vĩnh Long
Phòng GD&ĐT TP Vĩnh Long tiếp tục tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết của Trung ương và chương trình, kế hoạch thực hiện của Tỉnh ủy, Thành ủy năm 2018
Tổ bộ môn Sử - Địa tổ chức chuyên đề cấp thành phố
Phòng GD&ĐT tiếp đoàn Đại biểu và học sinh thành phố Dongducheon Hàn quốc đến giao lưu với các trường đã kết nghĩa trên địa bàn TP Vĩnh Long
Phòng Giáo dục tổ chức họp kế toán triển khai công tác kế toán và thẩm định hồ sơ hỗ trợ các chế độ chính sách cho giáo viên và học sinh
Tham dự Hội thảo tập huấn quốc tế về “Kinh nghiệm và giải pháp của các nước trong khu vực trong việc tạo môi trường sử dụng tiếng Anh tại các trường phổ thông”
Tập huấn triển khai các văn bản hướng dẫn công tác quản lý tài chính và tài sản tại trường học
Hội đồng bộ môn tin học cấp tỉnh tổ chức thành công lớp tập huấn chuyên môn cấp THCS năm học 2018-2019
Thông báo nhanh về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo TPVL năm học 2017-2018
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển dụng GV mần non, NH2018-2019
Thành phố Vĩnh Long tổ chức tốt Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018
Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long tổ chức lớp học chính trị cho tất cả cán bộ, giáo viên và nhân viên cấp tiểu học và mầm non
Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long tổ chức khánh thành sân cỏ nhân tạo trong trường học
Họp lệ Hiệu trưởng tháng 10 năm 2018
Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long kiểm tra thực hiện nhiệm vụ đầu năm đối với các trường tiểu học năm học 2018 - 2019
Thành phố Vĩnh Long đón Đoàn kiểm tra tiến độ điều tra đối tượng phổ cập giáo dục và xóa mù chữ giai đoạn 2018 – 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long
Tổ chức triển khai tập huấn dạy học lồng ghép kiến thức Giáo dục quốc phòng và an ninh qua nội dung môn học trong trường tiểu học năm 2018
Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp Hội đồng bộ môn bậc trung học cơ sở năm học 2018-2019
Hội nghị sơ kết tình hình thu thập dữ liệu dân cư trên địa bàn thành phố Vĩnh Long.