Chuyên mục - Tin THCS
Bồi dưỡng chính trị hè năm 2018 cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo

    Căn cứ Kế hoạch liên tịch số 06-KHLT/TG-PGDĐT ngày 09 tháng 7 năm 2018 giữa Ban Tuyên giáo Thành ủy với Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Vĩnh Long và thông báo số 498/TB-PGDĐT ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc "Tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2018 cho đội ngũ cán bô, giáo viên,  nhân viên ngành giáo dục";

    Nhằm giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục thành phố Vĩnh Long nắm vững hơn nữa quan điểm, chủ trương của đảng, những điểm mới trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ VII- Ban chấp hành Trung Ương Đảng khóa XII, những vấn đề nổi bật về tình hình thời sự quốc tế, khu vực trong thời gian gần đây cũng như tình hình chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước; các kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019 của ngành GD&ĐT thành phố;

    Trong hai ngày 08 và 09/08/2018 tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị, phòng Giáo dục Đào tạo kết hợp cùng Ban Tuyên Giáo Thành ủy tổ chức lớp học tập, quán triệt nghị quyết TW6- khóa XII. Đây là lớp thứ hai trong tổng số 4 lớp học của ngành.

Ông Lưu Văn Hồng – Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị báo cáo tại lớp học.

    Tham gia học lớp thứ hai có 06 trường tiểu học và 03 trường trung học cơ sở với tổng số trên 380 quí thầy cô. Trong hai ngày cán bộ, giáo viên, nhân viên của ngành được nghe triển khai tám nội dung chính, đó là: Nghị quyết số 26-NQ/TW về Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW về Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW về Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư về Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị- xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; Nghị quyết số 12-NQ/TU của Tỉnh Ủy Vĩnh Long về Thực hiện các giải pháp phát triển bền vững kinh tế- xã hội tỉnh Vĩnh Long đạt khá của vùng Đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2020; Tình hình thời sự quốc tế, khu vực trong thời gian vừa qua; Kế hoạch trọng tâm, phương hướng nhiệm vụ trong năm học 2018-2019 của ngành giáo dục thành phố Vĩnh Long.

Ông Nguyễn Văn Đỏ – Phó Trưởng Ban Tuyên Giáo Thành Ủy Vĩnh Long báo cáo tại lớp học.

    Để tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2018 cho toàn thể đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo thành phố Vĩnh Long đạt chất lượng, hiệu quả theo tinh thần công văn số 1239/SGDĐT-CTTT ngày 30 tháng 7 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long về việc phối hợp tổ chức bồi dưỡng chính trị hè, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã phân công mỗi lớp một lãnh đạo và 3 chuyên viên cùng tham gia học và quản lí lớp. Ban tổ chức lớp đã thông qua một số yêu cầu nội qui nhằm đảm bảo thời gian, đảm bảo sĩ số, quy định về tinh thần, thái độ học tập…, Sau khi được tiếp thu qúy thầy, cô tiến hành viết thu hoạch, trong bài thu hoạch mỗi thầy, cô vận dụng nội dung được học tâp vào thực tiển công việc được phân công tại đơn vị, ban giám hiệu các trường chịu trách nhiệm kiểm tra nội dung bài thu hoạch của giáo viên đơn vị mình trước khi nộp về Phòng Giáo dục. Bộ phận tiếp nhận của Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng chuyên viên các bậc học kiểm tra xác suất chất lượng bài thu hoạch.

    Nhìn chung lớp thứ hai diễn ra nghiêm túc, quý thầy cô đảm bảo thời gian, sĩ số, quá trình học tiếp thu nghiêm túc, trật tự, ghi chép nội dung khá đầy đủ, có in tài liệu để theo dõi quá trình báo cáo viên báo cáo./.

Tin, ảnh: Quốc Anh.

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Thông báo

Văn bản mới

Liên kết website

Ảnh liên kết

Trường học kết nối ViolympicSMAS Bộ giáo dục và đào tạo  Tài nguyên trực tuyến  

Thông tin truy cập

Đang xem: 12
Tất cả: 18855335