Tin Bậc Tiểu học
Các trường tiểu học đón đoàn kiểm tra đầu năm của Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long

     Thực hiện Quyết định số 708/QĐ-GDĐT ngày  22  tháng  8 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long về việc thành lập Đoàn kiểm tra tình hình đầu năm học và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019. Sáng ngày 18 tháng 9 năm 2018, Phòng Giáo dục tiểu học Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long đã tiến hành kiểm tra trách nhiệm của Phòng (văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, công tác kiểm tra của Phòng), sau đó Đoàn kiểm tra đến làm việc và kiểm tra thực tế tại các đơn vị trường tiểu học.

Đoàn làm việc tại trường tiểu học Trần Đại Nghĩa – Phường 4

     Đến từng đơn vị, Đoàn tiến hành kiểm tra hồ sơ kết hợp kiểm tra hoạt động thực tế tại nhà trường với các nội dung như:

     - Công tác tổ chức đầu năm học: Việc sắp xếp mạng lưới trường lớp, việc huy động trẻ/tuyển sinh, tổ chức lớp theo Chương trình hành động số 23-CTr/TU của Tỉnh ủy; hợp đồng/phân công nhiệm vụ đầu năm; sửa chữa, mua sắm, quản lí, sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; xây dựng và triển khai kế hoạch năm học.

     - Thực hiện chế độ chính sách cho người dạy và người học; thực hiện các khoản thu: Việc chi trả chế độ chính sách cho người dạy và người học trong năm học 2017 – 2018; các khoản thu trong năm học 2017 – 2018; việc quản lí thu, chi; việc thu, chi Hội phí cha mẹ học sinh và các khoản tài trợ.

     - Thực hiện các quy định về chuyên môn, quy định về dạy thêm học thêm.

     - Tổ chức bán trú, dạy 2 buổi/ngày; xây dựng trường chuẩn, kiểm định chất lượng giáo dục,…

     - Thực hiện quy chế dân chủ, công khai, tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo.

     - Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo.

Đoàn làm việc tại trường tiểu học Trần Quốc Tuấn – Phường 4

     Kết thúc buổi làm việc ở từng đơn vị, Đoàn kiểm tra đã đưa ra những mặt làm tốt ở đơn vị đề nghị tiếp tục phát huy và những mặt chưa tốt để tư vấn, thúc đẩy nhằm giúp cho từng đơn vị thực hiện tốt hơn trong năm học 2018 – 2019 và những năm tiếp theo./.

Tin, ảnh: Thanh Long.

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Thông báo

Văn bản mới

Liên kết website

Ảnh liên kết

Trường học kết nối ViolympicSMAS Bộ giáo dục và đào tạo  Tài nguyên trực tuyến  

Thông tin truy cập

Đang xem: 16
Tất cả: 18855395