Tin giáo dục
Thành phố Vĩnh Long đón Đoàn kiểm tra tiến độ điều tra đối tượng phổ cập giáo dục và xóa mù chữ giai đoạn 2018 – 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long

    Thực hiện công văn số 1555/SGDĐT-CTTT ngày 24 tháng 9 năm 2018 và Quyết định số 792/QĐ-SGDĐT ngày 24 tháng 9 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long về việc kiểm tra tiến độ điều tra đối tượng phổ cập giáo dục và xóa mù chữ giai đoạn 2018 – 2022. Ngày 02 tháng 10 năm 2018, Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo; chuyên viên, giáo viên phụ trách phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và xóa mù chữ trên địa bàn thành phố Vĩnh Long đã chuẩn bị sẵn sàng tiếp đoàn kiểm tra.

Thầy Trần Dũ Lộc – Phó Trưởng phòng GD&ĐT (ngồi bàn đại biểu bên trái) đến dự và tiếp Đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT

    Đoàn kiểm tra thực hiện một số nội dung kiểm tra đối với đơn vị thành phố Vĩnh Long như:

    - Kiểm tra theo kế hoạch số 842/KH-SGDĐT ngày 29 tháng 5 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long về việc điều tra đối tượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2018 - 2022.

    - Kiểm tra phiếu điều tra hộ gia đình 02 ấp (khóm) đã thực hiện điều tra hoàn chỉnh và tất cả các file excel các ấp (khóm) đã nhập đối tượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ sau khi điều tra của các xã, phường; đánh giá chất lượng phiếu điều tra (cách ghi thông tin đối tượng: họ tên chủ hộ, đối tượng; năm sinh, nữ, họ tên cha – mẹ hoặc người đỡ đầu, lớp học, trường học, cấp tốt nghiệp, bỏ học, tốt nghiệp trung học phổ thông tiếp tục học cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, chữ ký của người điều tra, chủ hộ, trưởng ấp – khóm, xác nhận của UBND cấp xã…).

Thành viên Đoàn kiểm tra đang thực hiện nhiệm vụ

    Kết thúc buổi kiểm tra, Lãnh đạo Đoàn kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long đánh giá cao việc thực hiện công tác điều tra đối tượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ giai đoạn 2018 – 2022 của đơn vị thành phố Vĩnh Long; đồng thời cũng nêu lên một vài nội dung cần điều chỉnh, bổ sung nhằm chuẩn bị đón Đoàn nghiệm thu công tác điều tra đối tượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ giai đoạn 2018 – 2022 ở cuối tháng 10 năm 2018./.

Tin, ảnh: Thanh Long.    

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
24/08/2019 06:12

Thông báo

Văn bản mới

Liên kết website

Ảnh liên kết

Trường học kết nối ViolympicSMAS Bộ giáo dục và đào tạo  Tài nguyên trực tuyến  

Thông tin truy cập

Đang xem: 6
Tất cả: 18974055