Chuyên mục - Tin THCS
Phòng GD&ĐT TP Vĩnh Long tiếp tục tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết của Trung ương và chương trình, kế hoạch thực hiện của Tỉnh ủy, Thành ủy năm 2018

    Ngày 21 tháng 10 năm 2018 vừa qua, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị số 118A đường Trần Phú - phường 4, thành phố Vĩnh Long, Phòng Giáo dục và Đào tạo kết hợp cùng Ban Tuyên giáo Thành ủy Vĩnh Long tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và chương trình, kế hoạch thực hiện của Tỉnh ủy, Thành ủy Vĩnh Long cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường trung học cơ sở (THCS) thành phố Vĩnh Long. Đây là lớp học thứ tư trong tổng số 04 lớp theo Kế hoạch liên tịch số 08-KHLT/TG-PGDĐT, ngày 10 tháng 10 năm 2018 giữa Ban Tuyên Giáo Thành ủy với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long.

Ông Nguyễn Văn Hoàng – Thành Ủy viên  – Phó Chủ tịch HĐND thành phố Vĩnh Long báo cáo tại Hội nghị

    Hội nghị với sự tham gia của hơn 380 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong thời gian một ngày, Hội nghị được nghe các đồng chí báo cáo viên triển khai, quán triệt 02 Chỉ thị,  04 Nghị quyết, 02 Kết luận, nội dung đề cập các vấn đề về "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới"; "Đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030"; "Định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; "Chiến lược Quốc phòng Việt Nam"; "Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng"; "Chiến lược An ninh mạng quốc gia"; "Tăng cường chỉ đạo, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ"; "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; …

    Ngoài các Chỉ thị, Nghị quyết và Kết luận của Trung ương được báo cáo viên truyền đạt tại Hội Nghị, cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia Hội nghị còn được nghe triển khai những nội dung nằm trong Chương trình hành động, Kế hoạch của Tỉnh ủy Vĩnh Long, Thành ủy thực hiện Nghị quyết Hội Nghị Trung ương 7 (khóa XII).

Cán bộ, giáo viên, nhân viên tham dự Hội nghị

    Việc học tập Chỉ thị, Nghị quyết là nhiệm vụ chính trị của mỗi cá nhân ngành giáo dục, đây là nhiệm vụ được phối hợp tổ chức thường xuyên, góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm và nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước … qua đó đáp ứng ngày càng cao nhiệm vụ chính trị, công tác quản lí, công tác giảng dạy của đội ngũ nhà giáo ngành giáo dục thành phố Vĩnh Long.

    Tuy Hội nghị tổ chức vào ngày chủ nhật là ngày nghỉ cuối tuần nhưng nhìn chung tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc, lớp học diễn ra chất lượng, hiệu quả. Theo thống kê của ban tổ chức lớp, kết quả tham gia học tập chính trị 04 đợt trong tháng 10/2018 đạt tỉ lệ 99.73%, số liệu này phản ánh tinh thần, thái độ nghiêm túc của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành giáo dục đối với việc học tập Chỉ thị, Nghị quyết./.

Tin, ảnh: Quốc Anh.   

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Thông báo

Văn bản mới

Liên kết website

Ảnh liên kết

Trường học kết nối ViolympicSMAS Bộ giáo dục và đào tạo  Tài nguyên trực tuyến  

Thông tin truy cập

Đang xem: 21
Tất cả: 18741643