Tin giáo dục
Thành phố Vĩnh Long hoàn thành công tác kiểm tra phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và xóa mù chữ (PCGD-XMC) năm 2018

    Nhằm đánh giá thực chất về công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và xóa mù chữ ở các phường, xã trên địa bàn thành phố Vĩnh Long. Từ ngày 06/11/2018 đến ngày 09/11/2018, Ban Chỉ đạo PCGD&XMC thành phố Vĩnh Long đã tiến hành kiểm tra, công nhận công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và xóa mù chữ năm 2018 ở 11 phường, xã.

Ông Ngô Thanh Sơn – Trưởng phòng GD&ĐT, Phó Trưởng Đoàn Thường trực Phát biểu kết luận kết quả kiểm tra tại đơn vị Phường 3

    Năm 2018, thành phố Vĩnh Long quyết tâm giữ kết quả bền vững của những năm qua và nâng cao chất lượng trong công tác phổ cập ở các đơn vị phường, xã ở từng nội dung kiểm tra như sau:

    - Về điều kiện đảm bảo xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở thực hiện nghiêm túc theo Thông tư 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và Quyết định số 1387/QĐ-BGDĐT ngày 29/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào về việc đính chính Thông tư 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Qua thực tế kiểm tra, đoàn kiểm tra nhận thấy sự đầu tư về cơ sở vật chất ở các cơ sở giáo dục đã được quan tâm nhiều hơn (trường, lớp được xây dựng, sửa chữa khang trang, khung cảnh sư phạm có sự đổi thay hẳn lên; các trang thiết bị, đồ dùng dạy, học, dụng cụ thí nghiệm,….đã được đầu tư đúng mức), đạt được kết quả phấn khởi như thế là sự quan tâm sâu sắc của Thành ủy Vĩnh Long và đặc biệt là sự quan tâm có hiệu quả, kịp thời trong việc đầu tư cho ngành giáo dục của Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long góp phần rất lớn trong việc hoàn thành lộ trình xây dựng trường Chuẩn quốc gia và công tác phổ cập giáo dục.

    - Về tiêu chuẩn xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở thực hiện theo Nghị định 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ: Ban chỉ đạo 11 phường, xã đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt; có sự chỉ đạo chặt chẽ, phân công từng thành viên cụ thể, rõ ràng trong thực hiện nhiệm vụ; thường xuyên kiểm tra, đánh giá và rút kinh nghiệm. Điều đó đã thể hiện qua các văn bản chỉ đạo ở từng đơn vị phường, xã từ Nghị quyết của Đảng ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, kế hoạch và báo cáo của Ủy ban nhân dân qua từng năm; sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể địa phương trong công tác phổ cập giáo dục như: Đoàn thanh niên, Hội khuyến học, Hội phụ nữ, Công an,….một cách đồng bộ và hiệu quả; sự nhiệt tình của các giáo viên thực hiện công tác phổ cập ở địa phương và sự theo dõi, kiểm tra, đôn đốc của hiệu trưởng các trường.

Ông Ngô Thanh Sơn – Trưởng phòng GD&ĐT, Phó Trưởng Đoàn Thường trực Phát biểu kết luận kết quả kiểm tra tại đơn vị Xã Tân Hội

    Qua thực tế kiểm tra, Đoàn nhận thấy 11/11 đơn vị phường, xã đã có sự quyết tâm giữ vững kết quả đã đạt được trong những năm qua và kết quả mức đạt được cao hơn cụ thể như sau:

STT

Đơn vị

Đạt chuẩn

1

Phường 1

- Đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

- Phổ cập giáo dục tiểu học Mức độ 3 và xóa mù chữ Mức  độ 2.

- Phổ cập giáo dục trung học cơ sở Mức độ 3.

2

Phường 2

- Đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

- Phổ cập giáo dục tiểu học Mức độ 3 và xóa mù chữ Mức  độ 2.

- Phổ cập giáo dục trung học cơ sở Mức độ 3.

3

Phường 3

- Đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

- Phổ cập giáo dục tiểu học Mức độ 3 và xóa mù chữ Mức  độ 2.

- Phổ cập giáo dục trung học cơ sở Mức độ 3.

4

Phường 4

- Đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

- Phổ cập giáo dục tiểu học Mức độ 3 và xóa mù chữ Mức  độ 2.

- Phổ cập giáo dục trung học cơ sở Mức độ 3.

5

Phường 5

- Đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

- Phổ cập giáo dục tiểu học Mức độ 3 và xóa mù chữ Mức  độ 2.

- Phổ cập giáo dục trung học cơ sở Mức độ 3.

6

Phường 8

- Đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

- Phổ cập giáo dục tiểu học Mức độ 3 và xóa mù chữ Mức  độ 2.

- Phổ cập giáo dục trung học cơ sở Mức độ 3.

7

Phường 9

- Đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

- Phổ cập giáo dục tiểu học Mức độ 3 và xóa mù chữ Mức  độ 2.

- Phổ cập giáo dục trung học cơ sở Mức độ 3.

8

Trường An

- Đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

- Phổ cập giáo dục tiểu học Mức độ 3 và xóa mù chữ Mức  độ 2.

- Phổ cập giáo dục trung học cơ sở Mức độ 3.

9

Tân Ngãi

- Đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

- Phổ cập giáo dục tiểu học Mức độ 3 và xóa mù chữ Mức  độ 2.

- Phổ cập giáo dục trung học cơ sở Mức độ 3.

10

Tân Hòa

- Đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

- Phổ cập giáo dục tiểu học Mức độ 3 và xóa mù chữ Mức  độ 2.

- Phổ cập giáo dục trung học cơ sở Mức độ 3.

11

Tân Hội

- Đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

- Phổ cập giáo dục tiểu học Mức độ 3 và xóa mù chữ Mức  độ 2.

- Phổ cập giáo dục trung học cơ sở Mức độ 3.

 

    Kết thúc đợt kiểm tra, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long sẽ trình Ủy ban nhân dân thành phố sẽ ra quyết định công nhận các đơn vị phường, xã đạt chuẩn công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ năm 2018. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long thay mặt Ban Chỉ đạo PCGD&XMC thành phố chỉ đạo các bộ phận có liên quan và các đơn vị cơ sở tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ, kiểm tra cập nhật các số liệu cho đúng, liên thông giữa các biểu mẫu thật chính xác và cập nhật dữ liệu lên hệ thống phần mềm phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của Bộ Giáo dục và Đào tạo đảm bảo đúng tiến độ để chuẩn bị đón đoàn kiểm tra của tỉnh trong tháng 12/2018./.

Tin, ảnh: Thanh Long  

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
18/06/2019 12:09

Thông báo

Văn bản mới

Liên kết website

Ảnh liên kết

Trường học kết nối ViolympicSMAS Bộ giáo dục và đào tạo  Tài nguyên trực tuyến  

Thông tin truy cập

Đang xem: 23
Tất cả: 18855263