Tin Bậc Tiểu học
Chương trình giáo dục phổ thông mới các môn chuyên biệt, tự chọn sẽ là môn học bắt buộc

     Môn chuyên biệt và tự chọn luôn giữ vai trò quan trọng trong việc giáo dục toàn diện học sinh, góp phần tích cực nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường. Trong những năm học qua, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo luôn quan tâm chỉ đạo sát sao việc dạy học các môn chuyên biệt và tự chọn (Mĩ thuật, Thể dục, Âm nhạc, Tiếng Anh, Tin học) nhằm định hướng sắp tới thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể mà Bộ Giáo dục và Đào tạo mới ban hành. Việc sinh hoạt chuyên môn dành cho giáo viên chuyên biệt, tự chọn cấp tiểu học với mục đích tạo điều kiện cho giáo viên chuyên biệt, tự chọn các trường tiểu học được trao đổi chuyên môn, nâng cao tay nghề trong giảng dạy; bồi dưỡng nâng cao kỹ năng sư phạm cho đội ngũ giáo viên trong việc áp dụng và sử dụng các phương pháp dạy học, kĩ thuật dạy học mới.

     Ngày 26/10/2018 tại trường Tiểu học Phạm Hùng, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long đã tiến hành họp chuyên môn dành cho giáo viên chuyên biệt, tự chọn cấp tiểu học. Đến dự buổi họp chuyên môn có bà Trương Ngọc Thủy – Phó trưởng phòng GD&ĐT, các thành viên cán bộ tư vấn, tổ trưởng, tổ phó và 139 giáo viên (môn Mĩ thuật: 23 giáo viên, môn Thể dục: 31 giáo viên, môn Âm nhạc: 23 giáo viên, môn Tiếng Anh: 37 giáo viên, môn Tin học: 25 giáo viên).

Bà Trương Ngọc Thủy – Phó Trưởng phòng GD&ĐT phát biểu khai mạc họp chuyên môn tại trường TH Phạm Hùng

     Phát biểu chỉ đạo cuộc họp Bà Trương Ngọc Thủy – Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo đã nêu mục đích, yêu cầu và tầm quan trọng của việc sinh hoạt chuyên môn; nội dung, quy trình tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học; phân công và nêu nhiệm vụ của từng thành viên cán bộ tư vấn, tổ trưởng, tổ phó và giáo viên dự sinh hoạt chuyên môn.

Giáo viên tham dự buổi họp chuyên môn

     Nhằm tạo điều kiện, định hướng cho việc sinh hoạt chuyên môn chuyên biệt trong năm học 2018 – 2019 đạt hiệu quả cao hơn, có chất lượng và đi vào chiều sâu. Bà Trương Ngọc Thủy – Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo đã đánh giá việc tổ chức việc tổ chức Sinh hoạt chuyên môn chuyên biệt, tự chọn năm học 2017 – 2018 như sau:

     - Ưu điểm: Thời gian tổ chức đúng kế hoạch đã đề ra (đảm bảo 2lần/HK); mỗi lần sinh hoạt đều đảm bảo dự giờ 2 tiết, qua đó có đóng góp, xây dựng đúng quy trình tổ chức sinh hoạt chuyên môn; giáo viên có thể hiện việc đổi mới phương pháp khá nhịp nhàng, đồng bộ; sinh hoạt chuyên môn có lấy ý kiến chia sẻ, đóng góp của từng thành viên trong các tổ.

     - Hạn chế: Một vài giáo viên chưa có sự chuẩn bị tốt, phong cách còn lúng túng; phối hợp giữa thầy và trò chưa nhịp nhàng; sau tiết dạy, các thành viên chưa đóng góp nhiệt tình, các tổ trưởng chưa điều động được sự tham gia của các thành viên. Năm nay cần phải rút kinh nghiêm sâu sắc vấn đề này.

Bà Trương Ngọc Thủy – Phó Trưởng phòng GD&ĐT phát biểu chỉ đạo họp chuyên môn tại trường tiểu học Phạm Hùng

     Bà Trương Ngọc Thủy – Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo cũng nêu một số lưu ý một số nội dung việc tổ chức việc tổ chức Sinh hoạt chuyên môn chuyên biệt, tự chọn năm học 2018 – 2019:

     - Các GV chuyên biệt và tự chọn căn cứ kế hoạch số 793/KH-PGDĐT ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long để thực hiện Sinh hoạt chuyên môn cho cả năm học 2018 – 2019.

     - Thời gian tổ chức sinh hoạt chuyên môn Cụm đảm bảo ít nhất 1lần/1HK

     - Nội dung sinh hoạt: Tiếp tục tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học như hàng năm.

     - Thực hiện các quy trình sinh hoạt chuyên môn theo kế hoạch Phòng Giáo dục và Đào tạo.

     - Các tổ chuyên môn tổ chức cuộc họp đầu tiên cần trao đổi và thống nhất mốt số nội dung trong chương trình giảng dạy, thống nhất chọn bài dạy, tiết dạy phù hợp với việc sử dụng các kỹ thuật dạy học tích cực vào trong giảng dạy và chọn giáo viên dạy minh họa (đảm bảo xoay vòng để mỗi giáo viên đều được dạy và chia sẻ kinh nghiệm trong tiết dạy).

     - Mỗi lần họp sinh hoạt chuyên môn phải đảm bảo dự giờ 2 tiết dạy và tiến hành đầy đủ nội dung theo quy định; góp ý đầy đủ sau khi dự giờ, họp xong phải có chữ ký đầy đủ để lưu trong biên bản từng Tổ....

     - Sau mỗi kỳ họp tổ trưởng tổng hợp biên bản gửi cho cán bộ phụ trách từng môn của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

     - Đây là nội dung sinh hoạt nhằm tạo điều kiện cho mỗi giáo viên có cơ hội để cùng nhau học tập và chia sẻ kinh nghiệm trong giảng dạy, quý thầy, cô cần phải tích cực tham gia góp ý để nội dung sinh hoạt ngày càng có chất lượng và có hiệu quả hơn./.

Tin, ảnh: Thanh Long  

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Thông báo

Văn bản mới

Liên kết website

Ảnh liên kết

Trường học kết nối ViolympicSMAS Bộ giáo dục và đào tạo  Tài nguyên trực tuyến  

Thông tin truy cập

Đang xem: 7
Tất cả: 18855356