Tin Bậc Tiểu học
Tổ tiểu học thực hiện đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch kiểm tra năm học 2018 – 2019

     Thực hiện kế hoạch số 842/KH-PGDĐT ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long về kế hoạch công tác kiểm tra năm học 2018 – 2019. Tổ tiểu học đã thực hiện đảm bảo theo kế hoạch đã đề ra, đúng tiến độ theo từng nội dung kiểm tra.

     Đối với kiểm tra đầu năm, thực hiện ở 05 trường tiểu học: Lê Hồng Phong, Phạm Hùng, Nguyễn Hữu Huân, Chu Văn An, Thiềng Đức với ba nội dung kiểm tra (tình hình phát triển qui mô lớp, học sinh và công tác tổ chức; công tác chuyên môn; công tác tài chính và quản lý sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, cập nhật tài sản, quản lý kiểm tra dạy thêm, học thêm, vệ sinh an toàn thực phẩm, tổ chức bán trú, vệ sinh môi trường, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07 tháng 05 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo,…).

     Đối với kiểm tra hành chính, thực hiện ở 03 trường tiểu học: Lý Thường Kiệt, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Du, Trần Đại Nghĩa với bốn nội dung kiểm tra (quy mô, tổ chức và công tác quản lý hành chính; thực hiện các quy định về chuyên môn; thực hiện các quy định về quản lý tài chính, tài sản; thực hiện các quy định về công tác quản lý khác, công tác kiểm tra nội bộ, giải quyết khiếu nại, tố cáo, quản lý dạy thêm, học thêm, thi đua - khen thưởng, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07 tháng 05 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo,…).

     Đối với kiểm tra chuyên ngành, thực hiện ở 04 trường tiểu học: Sư phạm Thực hành, Lê Lợi, Trần Quốc Toản, Trương Định với năm nội dung kiểm tra (tình hình phát triển quy mô, học sinh; về công tác tổ chức nhân sự; tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; các điều kiện để đảm bảo chất lượng giáo dục; công tác quản lý, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07 tháng 05 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo,…).

Đoàn kiểm tra hành chính làm việc tại trường tiểu học Nguyễn Du

     Công tác kiểm tra hàng năm được lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo đặc biệt quan tâm và luôn xem đây là một những nhiệm vụ chính trị của ngành. Qua đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo mong muốn quán triệt đến tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò công tác kiểm tra trong tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và Đào tạo theo Nghị quyết số 29-NQ/TW; kiện toàn tổ chức, đội ngũ cán bộ đảm bảo số lượng theo vị trí việc làm, chất lượng đáp ứng nhiệm vụ được giao,….

Đoàn kiểm tra chuyên ngành làm việc tại trường tiểu học Lê Lợi

     Qua công tác kiểm tra ở các đơn vị, quan điểm của lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo muốn phát hiện kịp thời những vấn đề mà cơ sở chưa làm tốt hoặc có những nội dung chưa làm tốt nhằm hỗ trợ các đơn vị khắc phục kịp thời; qua đó cũng tìm ra những vấn đề làm tốt ở cơ sở để phát huy và nhân điển hình cho cả thành phố, đồng thời cũng giúp cho các đơn vị trường tiểu học thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong năm học này và những năm học tiếp theo./.

Tin, ảnh: Thanh Long

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Thông báo

Văn bản mới

Liên kết website

Ảnh liên kết

Trường học kết nối ViolympicSMAS Bộ giáo dục và đào tạo  Tài nguyên trực tuyến  

Thông tin truy cập

Đang xem: 24
Tất cả: 18855264