Hoạt động khác
Tập huấn bồi dưỡng công tác lập, đọc, phân tích báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán, báo cáo tài sản công tại đơn vị hành chính, sự nghiệp theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài Chính

     Thực hiện Giấy mời số 105/GM-STC ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Sở Tài Chính Vĩnh Long tổ chức tập huấn bồi dưỡng công tác Lập, đọc, phân tích báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán, báo cáo tài sản công tại đơn vị hành chính, sự nghiệp theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài Chính.

     Nhằm giúp Chủ tài khoản và kế toán các đơn vị nắm bắt kịp thời các quy định về công tác quản lý tài chính theo quy định, công tác Lập, đọc, phân tích báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán, báo cáo tài sản công tại đơn vị hành chính, sự nghiệp theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài Chính (thay thế Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC và Thông tư số 185/2010/TT-BTC). Sở Tài Chính đã tổ chức lớp tập huấn

     Thời gian tập huấn 03 ngày:

     - Đối với Chủ tài khoản: 01 ngày 22/12/2018

     - Đối với kế toán: ngày 20,21,22/12/2018

     Ngày 20/12/2018 tại trường Cao đẳng Cộng Đồng tỉnh Vĩnh Long, Sở Tài Chính đã long trọng tổ chức khai mạc lớp tập huấn cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài Chính.

     Đến tham dự buổi tập huấn Phó Giám đốc Sở Tài Chính tỉnh Vĩnh Long, phát biểu khai mạc và nêu mục đích của việc tập huấn nhằm giúp cho các đơn vị làm tốt công tác Lập, đọc, phân tích báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán, báo cáo tài sản công tại đơn vị hành chính, sự nghiệp theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài Chính.

Hình ảnh Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa- Phó Giám đốc Sở Tài Chính Vĩnh Long phát biểu khai mạc tại buổi tập huấn

 

     Tham dự buổi tập huấn gồm tất cả Chủ tài khoản và kế toán các đơn vị hành chính, sự nghiệp của 08 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Vĩnh Long.

Hình ảnh kế toán các đơn vị hành chính, sự nghiệp tham dự tập huấn.

Hình ảnh Ông Nguyễn Ngọc Đức- Báo cáo viên triển khai lớp tập huấn

     Thông qua các ngày tập huấn sẽ giúp cho Chủ tài khoản và kế toán các đơn vị nắm bắt kịp thời các quy định về công tác quản lý tài chính theo quy định, công tác Lập, đọc, phân tích báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán, báo cáo tài sản công tại đơn vị để thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

     Cụ thể là:

     - Thông tư số 137/2017/TT-BTC quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo tổng hợp quyết toán năm.

     - Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài

     - Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

     Nghị định 151/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý sử dụng tài sản công và một số văn bản liên quan quản lý tài sản.

     Ngoài việc hướng dẫn cách xét duyệt, thẩm định quyết toán, Lập, đọc, phân tích báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán, báo cáo tài sản công, báo cáo viên còn chú trọng xoay quanh việc trao đổi, trả lời thắc mắc trực tiếp cho các đơn vị từ các tình huống thực tế tại cơ sở./.

Tin, ảnh: Cẩm Thư  

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Thông báo

Văn bản mới

Liên kết website

Ảnh liên kết

Trường học kết nối ViolympicSMAS Bộ giáo dục và đào tạo  Tài nguyên trực tuyến  

Thông tin truy cập

Đang xem: 16
Tất cả: 18855256