Chuyên mục - Tin THCS
Tất cả các học sinh THCS trên địa bàn thành phố Vĩnh Long tham gia kiểm tra học kỳ 1 năm học 2018-2019

     Thực hiện theo công văn số 1953/SGDĐT-GDTrH ngày 26 tháng 11 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long về việc hướng dẫn kiểm tra học kỳ I năm học 2018 – 2019. Từ ngày 17/12/2018 đến 22/12/2018 tất cả học sinh 08 trường THCS và học sinh cấp THCS của Trường THCS-THPT Trưng Vương tham gia kỳ kiểm tra học kỳ 1 theo công văn chỉ đạo của  Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long số 1004/PGDĐT ngày 29 tháng 11 năm 2018.

     Lịch kiểm tra:

Ngày

Buổi

Giờ bắt đầu

làm bài

Môn kiểm tra

Thời gian

làm bài

17/12/2018

Sáng

07 giờ 15 phút

Ngữ văn 6, 9

120 phút

Chiều

13 giờ 15 phút

Ngữ văn 7, 8

120 phút

18/12/2018

Sáng

07 giờ 15 phút

08 giờ 45 phút

-Tiếng Anh 6, 9

- Lịch sử 6,9

60 phút

60 phút

Chiều

13 giờ 15 phút

14 giờ 45 phút

-Tiếng Anh 7, 8

- Lịch sử 7, 8

60 phút

60 phút

 

 

20/12/2018

Sáng

07 giờ 15 phút

08 giờ 45 phút

- Sinh học 6, 9

- Vật lí 6, 9

60 phút

60 phút

Chiều

13 giờ 15 phút

14 giờ 45 phút

- Sinh học 7, 8

- Vật lí 7, 8

60 phút

60 phút

21/12/2018

Sáng

07 giờ 15 phút

Toán lớp 6, 9

90 phút

Chiều

13 giờ 15 phút

Toán lớp 7, 8

90 phút

22/12/2018

Sáng

07 giờ 15 phút

08 giờ 45 phút

- Địa lí 6, 9

- Hóa học 9

60 phút

60 phút

Chiều

13 giờ 15 phút

14 giờ 45 phút

- Địa lí 7, 8

- Hóa học 8

60 phút

60 phút


     Trong đợt kiểm tra này có 8414 học sinh lớp 6,7,8 và 9 tham gia. Để thực hiện tốt các nội dung theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Vĩnh Long và Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long đảm bảo kỳ kiểm tra nghiêm túc, khách quan ngày 12 tháng 12 năm 2018 Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long đã thành lập Đoàn giám sát tại tất cả các trường THCS ở tất cả các buổi kiểm tra theo quyết định số 1335/QĐ-PGDĐT. Qua đợt giám sát của Đoàn giám sát đánh giá đợt kiểm tra diễn ra đúng theo hướng dẫn, nghiêm túc và công tác bảo mật đề thi được thực hiện đúng theo qui định.

Học sinh tập trung và nghiêm túc làm bài kiểm tra

     Sau khi kết thúc đợt kiểm tra các trường tiến hành chấm bài kiểm tra và báo cáo kết quả về phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long từ đó phòng GD&ĐT tổng hợp, phân tích kết quả kiểm tra và có hướng chỉ đạo các trường sâu sát hơn để nâng cao chất lượng giáo dục trong học kỳ 2./.

Tin, ảnh: H Phương   

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Thông báo

Văn bản mới

Liên kết website

Ảnh liên kết

Trường học kết nối ViolympicSMAS Bộ giáo dục và đào tạo  Tài nguyên trực tuyến  

Thông tin truy cập

Đang xem: 12
Tất cả: 18855402