Tin tức sự kiện
Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Vĩnh Long tổ chức tập huấn bộ tiêu chuẩn đánh giá công nhận đạt chuẩn quốc gia và KĐCLGD theo thông tư mới

     Thực hiện công văn số 1957/SGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 26 tháng 11 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long về việc tập huấn tự đánh giá, đánh giá ngoài cơ sở giáo dục;

     Với mục đích triển khai các văn bản có liên quan đến việc tích hợp công tác kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia theo các văn bản hướng dẫn mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên tham gia kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia về kỹ năng viết báo cáo tự đánh giá trong việc thực hiện nhiệm vụ và nâng cao chất lượng các báo cáo tự đánh giá, kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục sau đánh giá ngoài trong việc thực hiện quy trình kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

     Từ ngày 8/12/2018 đến ngày 11/12/2018 tại trường THCS Lê Quí Đôn Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long tổ chức 02 lớp tập huấn để triển khai thông tư mới ban hành thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT, 18/2018/TT-BGDĐT và 19/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia.

Quang cảnh của lớp tập huấn thứ nhất

     Lớp thứ nhất diễn ra ngày 8 và 9 tháng 12 năm 2018 với 98 Thầy, Cô là lãnh đạo, thư ký và thành viên của Hội động tự đánh giá 24 trường tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố Vĩnh Long.

     Lớp thứ hai diễn ra ngày 10 và 11 tháng 12 năm 2018 với 88 Cô là lãnh đạo, thư ký và thành viên Hội động tự đánh giá của 22 trường mầm non công lập và tư thục địa bàn thành phố Vĩnh Long.

     Báo cáo của 02 lớp tập huấn là Quí Thầy, Cô đã tham gia lớp tập huấn do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại Thành phố Cần Thơ từ ngày 12/11/2018 đến 16/11/2018.

     Tại 02 lớp tập huấn này báo cáo viên đã trình bày các nội dung:

     + Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học;

     + Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phố thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

     + Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiếm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non.

     + Các bước trong quy trình tự đánh giá cơ sở giáo dục. Đặc biệt giới thiệu và cho Quí Thầy, Cô thực hành viết báo cáo phụ lục 4a, 4b và 5a, 5b theo hướng dẫn của qui trình tự đánh giá.

     + Một số lưu ý khi xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục sau đánh giá ngoài.

Bà Trương Ngọc Thủy – Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn

     Kết thúc lớp tập huấn đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long Bà Trương Ngọc Thủy – Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long phát biểu chỉ đạo các trường cần thực hiện ngay sau khi lớp tập huấn kết thúc: ra quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá, xây dựng kế hoạch tự đánh giá và tiến hành viết báo cáo tự đánh giá theo thông tư mới này; Đặc biệt các trường tiểu học và THCS đăng ký đánh giá ngoài đợt 2 năm học 2018-2019 phải thực hiện kế hoạch tự đánh giá trong 16 tuần và nộp báo cáo tự đánh giá vào đầu tháng 01/2018 để Phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định lại hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài về Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long đúng thời gian qui định; Bắt đầu từ ngày 01/01/2019 các trường công nhận đạt chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng giáo dục sẽ chính thức đánh giá theo bộ tiêu chuẩn của các thông tư mới này./.

Tin, ảnh: H Phương   

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Thông báo

Văn bản mới

Liên kết website

Ảnh liên kết

Trường học kết nối ViolympicSMAS Bộ giáo dục và đào tạo  Tài nguyên trực tuyến  

Thông tin truy cập

Đang xem: 4
Tất cả: 18855298