Tin giáo dục
Tập huấn thông tư đánh giá chuẩn Hiệu trường và chuẩn nghề nghiệp giáo viên mới

    Từ ngày 03 đến ngày 05 tháng 12 năm 2018, tại Thành phố Cần Thơ diễn ra lớp Tập huấn Triển khai Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ban hành chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông và Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ban hành chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

TS Hoàng Đức Minh, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc.

TS Nguyễn Ngọc Dũng, Giám đốc Chương trình ETEP phát biểu tại Hội nghị tập huấn.

    Trên tinh thần đánh giá đúng thực tế để xác định rõ điểm yếu cần bồi dưỡng theo các tiêu chuẩn phù hợp, sát nhu cầu đòi hỏi về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ quản lý, giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông qua công cụ đánh giá chi tiết và minh chứng thể hiện, giúp cơ quan quản lý giáo dục có thêm cơ sở để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ, giúp cá nhân có điều kiện hoàn thiện và phát huy năng lực cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

    Thông tư đánh giá chuẩn Hiệu trưởng và chuẩn nghề nghiệp giáo viên đợt này (năm 2018) được cải tiến phù hợp hơn so với các thông tư đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, THCS và THPT  đang thực hiện từ năm 2007 đến nay. Thông tư thể hiện một số điểm mới cơ bản như: Được thống nhất thực hiện chung cho các cấp học phổ thông, đồng thời bộ công cụ đánh giá không qua định lượng bởi điểm số mà chỉ thông qua hệ thống các minh chứng phù hợp. Bên cạnh đó, kết quả đánh giá ở các mức đạt, khá, tốt và không đạt với chu kỳ 02 năm đánh giá một lần. Đồng thời, điểm mới của Thông tư còn thể hiện thêm nội dung về cán bộ quản lý cốt cán và giáo viên cốt cán, giúp cơ quan quản lý giáo dục có cơ sở chọn đội ngũ cốt cán hỗ trợ cho ngành và có cơ sở thực hiện chế đối với đội ngũ cốt cán khi thực hiện nhiệm vụ.

Đoàn công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Vĩnh Long tham dự Tập huấn theo Quyết định số 964/QĐ-SGDĐT ngày 28/11/2018

    Theo đó, dự kiến ngành Giáo dục và Đào tạo nói chung và ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long nói riêng sẽ tổ chức triển khai và thực hiện công tác tự đánh giá chuẩn Hiệu trưởng và chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông trong năm học 2018-2019 theo Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông, Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông, công văn hướng dẫn số 4529/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 01/10/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT, công văn hướng dẫn số 4530/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 01/10/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT./.

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
18/06/2019 01:01

Thông báo

Văn bản mới

Liên kết website

Ảnh liên kết

Trường học kết nối ViolympicSMAS Bộ giáo dục và đào tạo  Tài nguyên trực tuyến  

Thông tin truy cập

Đang xem: 9
Tất cả: 18855354