Tin giáo dục
Hội nghị sơ kết HK1 và triển khai nhiệm vụ trong tâm HK2 năm học 2018-2019, họp lệ Hiệu trưởng tháng 01 năm 2019 và thảo luận giao dự toán NSNN năm 2019

     Thực hiện theo Giấy mời số 17/GM-PGDĐT ngày 07 tháng 01 năm 2019 của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP Vĩnh Long về việc dự Hội nghị sơ kết học kỳ 1 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm học kỳ 2 năm học 2018-2019.

     Vào lúc 08giờ ngày 09 tháng 01 năm 2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long đã tổ chức Hội nghị sơ kết HK1 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm HK2 năm học 2018-2019, họp lệ Hiệu trưởng tháng 01/2019 và thảo luận giao dự toán NSNN năm 2019 của 3 bậc học (Mầm non, Tiểu học, THCS) tại trường tiểu học Nguyễn Du. 

     * Thành phần tham dự: 

     1. Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo: Ông Lê Quang Phương- Trưởng phòng Trung học Sở Giáo dục và Đào tạo

     2. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long:

     - Ông Ngô Thanh Sơn           Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TPVL.

     - Ông Trần Dũ Lộc                P.Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TPVL.

     - Bà Trương Ngọc Thủy        P. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TPVL.

     - Bà Nguyễn Thị Huyền Trang  P.Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TPVL.

     - Các Ông (Bà) là chuyên viên phụ trách các bộ phận tổ chức, kế toán.

     3. Đơn vị trường học:

     - Hiệu trưởng các trường công lập và tư thục bậc mầm non.

     - Hiệu trưởng các trường tiểu học.

     - Hiệu trưởng các trường THCS. 

     Ông Ngô Thanh Sơn -Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TPVL chủ trì cuộc họp. Nội dung cuộc họp gồm 03 phần

     + Hội nghị sơ kết HK1 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm HK2 năm học 2018-2019

     + Thảo luận giao dự toán NSNN năm 2019 của 3 bậc học.

     + Họp lệ Hiệu trưởng tháng 01/2019

Ông Ngô Thanh Sơn – Trưởng Phòng GD&ĐT triển khai tại cuộc họp

     Ông Ngô Thanh Sơn -Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TPVL phát biểu:  Theo chỉ đạo của Thành Ủy, Ủy ban , các đơn vị trực thuộc từ ngày 21/01/2019 hạn chế tổ chức những cuộc họp không cần thiết, các trường nên kết hợp với địa phương tổ chức đi thăm các gia đình chính sách,…

     Phần thứ nhất:Sơ kết HK1 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm HK2 năm học 2018-2019

     Ông Ngô Thanh Sơn gợi ý đóng góp ý kiến về các nội dung đã nêu trong báo cáo:

     I- Tình hình triển khai nhiệm vụ năm học, quy mô trường lớp nhờ quý thầy, cô Hiệu trưởng xem lại đóng góp ý kiến cho báo cáo sơ kết, để Phòng Giáo dục hoàn chỉnh báo cáo gởi lại cho trường và nộp về Sở Giáo dục. Cụ thể từng nội dung:

     1.Quy mô trường lớp, học sinh

     2.Quy mô và đội ngũ CBQL, GV, NV: đối với các trường Tiểu học và THCS định hướng về nhân lực chuẩn bị cho chương trình thay sách, xem tích hợp môn Khoa học tự nhiên, Lý-Hóa-Sinh có đầy đủ chưaà Hiệu trưởng phải có bước tham mưu cho chính xác để định hướng đào tạo, bồi dưỡng hàng năm, đây là lực lượng quyết định sự thành công hay thất bại. Vì thế, cần sự hỗ trợ tích cực của Hiệu trưởng các trường với Bộ phận tổ chức của Phòng Giáo dục

     II- Kết quả thực hiện

     1. Công tác giáo dục, chính trị, tư tưởng

     2. Công tác quản lý, chỉ đạo

     3. Tổ chức hoạt động giáo dục: Hiệu trưởng các trường xem hợp lý chưa, xem lại các chỉ tiêu, góp ý để Phòng Giáo dục hoàn chỉnh báo cáo. Bậc Mầm non xảy ra sự vụ, sự việc bạo hành trẻ ở Nhà trẻ Trinh Vương hiện tại bộ phận thanh tra của Phòng Giáo dục phối hợp với thanh tra thành phố xử lý. Đối với bậc Tiểu học và THCS nên lấy đó làm bài học kinh nghiệm chung.

     4. Phát triển đội ngũ QL, CBGV, NV

     5. Đầu tư CSVC và quản lý tài chính

     6. Kết quả thực hiện 9 nhiệm vụ

     7. Đánh giá chung

     III- Công tác trọng tâm HK2 năm học 2018-2019

     Những mặt nào chưa làm được thì đưa vào thực hiện lại, những mặt làm được thì tiếp tục phát huy. Tập trung công tác xây dựng trường chuấn quốc gia, nâng cao tỷ lệ trường đạt chuẩn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đảm bảo điều kiện thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới.

     Tiển hành tổng rà soát, đầu tư cải tạo, xây dựng nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch trong trường học; bảo quản, sử dụng nhà vệ sinh công trình nước sạch trong trường học đạt hiệu quả.

     Được sự gợi ý của ông Ngô Thanh Sơn - chủ trì cuộc họp, có 12 ý kiến đóng góp của Hiệu trưởng cả 3 bậc học, ông Ngô Thanh Sơn trả lời những ý kiến của các trường và làm căn cứ để xây dựng kế hoạch chung cho toàn thành phố.

     Ngoài việc giải đáp ý kiến của Hiệu trưởng các trường, tại cuộc họpÔng Lê Quang Phương -Trưởng phòng Trung học Sở Giáo dục và Đào tạo có ý kiến phát biểu chỉ đạo như sau:

     + Đề nghị Hiệu trưởng các trường cảm thông với Phòng Giáo dục do biên chế chỉ còn 07 công chức.

     + Vấn đề nổi cộm trong những tháng trước đây: Hiệu trưởng cần sinh hoạt đối với toàn thể giáo viên và học sinh của đơn vị mình về việc thực hiện facebook, đây là vấn đề nhạy cảm phải cùng nhau chia se, nên giáo dục đạo đức, tử tưởng, tác phong của các em tránh sự việc không tốt xảy ra.

     + Các trường được quyền tự chủ trong việc xây dựng phân phối chương trình

     + Chương trình SGK thay đổi, chúng ta cần chuẩn bị thật kỹ về điều kiện CSVC nếu điều kiện không đảm bảo thì chúng ta không thể dạy được.

     + Dạy học trải nghiệm

     Tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, căn cứ vào tình hình thực tế và những nhiệm vụ trong tháng 01, ông Ngô Thanh Sơn phát biểu và kết luận nội dung cuộc họp, trong đó nhấn mạnh những vấn đề để Hiệu trưởng các bậc học tập trung thực hiện trong tháng 01-2019.

Lãnh đạo, chuyên viên và Hiệu trưởng ba bậc học tham dự cuộc họp

     Phần thứ hai: Thảo luận giao dự toán NSNN 2019

     - Thảo luận giao dự toán NSNN năm 2019:

     + Thực hiện theo số biên chế hiện có trong bảng lương tháng 10/2018.

     + Mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng

     + Lương 82, hoạt động phí 18 (trong tổng số tiền kinh phí hoạt động trích 10% để cải cách tiền lương).

     - Trong năm nếu có biến động về biên chế chuyển từ trường này sang trường khác trong địa bàn thành phố Vĩnh Long sẽ có điều chuyển thu hồi và bổ sung  kinh phí đối với những trường có biến động.

     - Nếu trường nào đã có biên chế chuyển về tăng so với bảng lương tháng 10/2018 thì nộp quyết định và bản đề nghị cấp bổ sung kinh phí để Phòng Giáo dục tổng hợp đề nghị Phòng Tài Chính cấp bổ sung kinh phí cho trường. Nếu trường nào chưa có quyết định mới thì khi nào có bổ sung biên chế thì làm bản đề nghị xin bổ sung ngay thời điểm có biên chế tăng.

     - Ông Ngô Thanh Sơn- Trưởng Phòng Giáo dục thông qua các số liệu sẽ giao dự toán NSNN 2019 cho từng trường của cả 3 bậc học.

     - 100% Hiệu trưởng các trường thống nhất số liệu giao dự toán NSNN năm 2019 và không có ý kiến bổ sung.

     - Xây dựng hoàn chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019 hạn chót trong tháng 01/2019.

     - Thực hiện Công khai dự toán năm 2019, quyết định công khai dự toán năm 2019.

     - Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp. Hiệu trưởng các trường phải thực hiện quy trình 11 bước theo hướng dẫn của Sở Giáo dục về mua sắm văn phòng phẩm, trang thiết bị, sửa chữa,......ngay từ đầu năm 2019.

     Ngoài những nội dung trọng tâm trên, trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có phát sinh vấn đề cần xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn, các đơn vị liên hệ trực tiếp lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo để được tư vấn hướng dẫn. 

     Sau khi kết thúc phần họp chung, ba bậc học tiếp tục họp riêng để bàn sâu về nhiệm vụ chuyên môn của từng bậc học./.

Tin, ảnh: Cẩm Thư     

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
24/08/2019 05:23

Thông báo

Văn bản mới

Liên kết website

Ảnh liên kết

Trường học kết nối ViolympicSMAS Bộ giáo dục và đào tạo  Tài nguyên trực tuyến  

Thông tin truy cập

Đang xem: 9
Tất cả: 18973969