Hoạt động khác
Phòng Giáo dục và Đào tạo TPVL tổ chức họp kế toán triển khai công tác khóa sổ kế toán năm 2018 và thảo luận giao dự toán NSNN năm 2019

     Căn cứ Thông báo số 14/PGDĐT ngày 07 tháng 01 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long về việc hướng dẫn khóa sổ kế toán năm 2018 và thảo luận dự toán NSNN năm 2019.

     Nhằm giúp kế toán các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long nắm bắt kịp thời những thay đổi về công tác quản lý thu chi tài chính, thực hiện các chế độ chính sách cho giáo viên và học sinh theo đúng quy định. Đồng thời thực hiện đầy đủ và đúng theo quy định về công tác khóa sổ kế toán cuối năm 2018 để tiếp tục thực hiện việc giao dự toán NSNN năm 2019.

      Vào lúc 14 giờ ngày 07 tháng 01 năm 2019, tại hội trường trường THCS Lê Quí Đôn, Phường 1 thành phố Vĩnh Long đã tổ chức cuộc họp kế toán.

     Tham dự cuộc họp gồm 39 kế toán kế toán các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long.

     Chương trình họp như sau:

     Kế toán Phòng Giáo dục hướng dẫn các trường thực hiện công tác khóa sổ kế toán cuối năm 2018, chi tiết cho tất cả các nguồn của nhà trường.

     Đối với nguồn thu dịch vụ phải thực hiện theo Công văn 2206/PTC-KH ngày 26/12/2018.

     Thực hiện Công khai tài chính theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC qúi 4, 6 tháng cuối năm 2018 và năm 2018.

     Hướng dẫn làm hồ sơ tăng thu nhập cuối năm 2018.

     Hướng dẫn làm điều chỉnh dự toán NSNN năm 2018 nếu có thay đổi.

In 09 loại sổ theo Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017.

  Hướng dẫn một số quy định về sử dụng hóa đơn, phiếu thu, phiếu chi, sử dụng các mẫu biểu theo Thông tư 107/2017/TT-BTC.

Hình ảnh Bà Nguyễn Thị Cẩm Thư- Kế toán Phòng Giáo dục triển khai các nội dung về công tác khóa sổ kế toán và thảo luận số liệu dự toán NSNN năm 2019

     Thảo luận giao dự toán NSNN năm 2019:

     + Thực hiện theo số biên chế hiện có trong bảng lương tháng 10/2018.

     + Mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng

     + Lương 82, hoạt động phí 18 (trong tổng số tiền kinh phí hoạt động trích 10% để cải cách tiền lương).

      - Trong năm nếu có biến động về biên chế chuyển từ trường này sang trường khác trong địa bàn thành phố Vĩnh Long sẽ có điều chuyển thu hồi và bổ sung  kinh phí đối với những trường có biến động.

     - Nếu trường nào đã có biên chế chuyển về tăng so với bảng lương tháng 10/2018 thì nộp quyết định và bản đề nghị cấp bổ sung kinh phí để Phòng Giáo dục tổng hợp đề nghị Phòng Tài Chính cấp bổ sung kinh phí cho trường. Nếu trường nào chưa có quyết định mới thì khi nào có bổ sung biên chế thì làm bản đề nghị xin bổ sung ngay thời điểm có biên chế tăng.

     Hướng dẫn kế toán xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và lập dự toán tất cả các nguồn thu của trường trong năm 2019.

Hình ảnh Kế toán các trường trực thuộc Phòng Giáo dục tham dự triển khai các nội dung về công tác tài chính

     Nhắc nhở kế toán thực hiện Công khai dự toán năm 2019, quyết định công khai dự toán năm 2019.

     Ngoài những nội dung trọng tâm trên, trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có phát sinh vấn đề cần xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn, các đơn vị liên hệ trực tiếp Bộ phận kế toán để tham mưu cho lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo tư vấn hướng dẫn.   

      Kết thúc cuộc họp, các thành viên tham dự đều tiếp thu và nắm rõ những quy định mới, những thay đổi và tràn đầy niềm tin để chuẩn bị tốt cho việc quyết toán cuối năm 2018 và xây dựng tốt dự toán năm 2019 tại đơn vị./.

     Tin, ảnh: Cẩm Thư     

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Thông báo

Văn bản mới

Liên kết website

Ảnh liên kết

Trường học kết nối ViolympicSMAS Bộ giáo dục và đào tạo  Tài nguyên trực tuyến  

Thông tin truy cập

Đang xem: 22
Tất cả: 18974034