Tin Bậc Tiểu học
Kiểm tra thực hiện công tác sử dụng và quản lý tài chính, tài sản năm 2018 tại trường Tiểu học Hùng Vương, Phường 1, thành phố Vĩnh Long

     Căn cứ vào Kế hoạch số 842/KH-PGDĐT ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long kế hoạch kiểm tra năm học 2018-2019;

    Căn cứ vào quyết định số 143/QĐ-PGDĐT ngày 17 tháng 01 năm 2019 về việc thành lập Đoàn kiểm tra về công tác tài chính, tài sản năm 2018 đối với trường Tiểu học Hùng Vương, Phường 1, thành phố Vĩnh Long,

Đoàn kiểm tra đến trường làm việc theo các nội dung:

  • Kiểm tra quy chế chi tiêu nội bộ (việc xây dựng dự thảo quy chế, công khai quy chế)
  • Kiểm tra việc xây dựng dự toán thu chi của tất cả các nguồn thu của trường.
  • Kiểm tra công tác thu chi  nguồn học buổi thứ 2, sử dụng và quyết toán kinh phí.
  • Kiểm tra việc thực hiện việc chi trả cho các đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập.
  • Kiểm tra công tác quản lý tài chính.
  • Kiểm tra chứng từ thu, chi nguồn NSNN năm 2018.
  • Kiểm tra chứng từ thu, chi, mở sổ  theo dõi tất cả các khoản thu.
  • Kiểm tra nguồn hội phí  Hội PHHS (dự toán thu, chi, quy chế hoạt động của Ban đại diện CMHS)
  • Kiểm tra thực hiện việc công khai tài chính, kiểm quỹ tiền mặt tại trường.

     Đến làm việc tại trường Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long có mời Ông Võ Văn Ru Bi – Phó Chánh thanh tra thành phố Vĩnh Long cùng tham gia việc giám sát và kiểm tra thực tế công tác tài chính của trường, cụ thể là xem chứng từ của nguồn Ngân sách nhà nước cấp năm 2018.

          Bên cạnh việc kiểm tra tài chính, đoàn còn làm việc về công tác quản lý tài sản của trường. Cụ thể:

           + Kiểm tra quy định về quản lý và sử dụng tài sản

           + Kiểm tra báo cáo tăng giảm tài sản

           + Kiểm kê tài sản cuối năm 2018.

           + Kiểm tra việc thanh lý tài sản của trường.

           + Kiểm tra việc công khai tài sản

     Căn cứ theo Thông tư 144/2017/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 151/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công.

           Nhận xét chung qua việc kiểm tra như sau:

          * Ưu điểm:

     Các khoản thu đều được sự chấp thuận của UBND Phường 1, Ban đại diện cha mẹ học sinh và thống nhất của đa số phụ huynh học sinh toàn trường.

          * Hạn chế:

          - Về tài sản:

          + Nhà trường chưa kiểm kê tài sản cuối năm 2018

          + Chưa thực hiện báo cáo tăng tài sản theo mẫu 4c của Thông tư 144.

          + Chưa thực hiện việc công khai tài sản theo Thông tư 144.

          + Chưa tính hao mòn trong năm.

          + Một số tài sản hư hỏng không còn sử dụng được , trường chưa làm hồ sơ thanh lý.

          - Về tài chính:

          + Một số phiếu thu, phiếu chi chưa ký đầy đủ các thành phần.

          + Hạch toán Nợ, Có các nguồn chưa đúng quy định.

          + Một số nội dung chi chưa có hóa đơn kèm theo.

          + Chưa thực hiện công khai tài chính trên cổng thông tin điện tử.

      Kết thúc ngày kiểm tra ông Ngô Thanh Sơn -Trưởng phòng Giáo dục – Trưởng đoàn kiểm tra nhắc nhở Hiệu trưởng, nhà trường cần nghiêm túc thực hiện những góp ý của đoàn, khắc phục và điều chỉnh ngay những hạn chế đã nêu, đồng thời báo cáo tình hình khắc phục sau kiểm tra về Bộ phận chuyên môn của Phòng Giáo dục và Hiệu trưởng cần quan tâm hơn nữa về công tác quản lý và sử dụng nguồn tài chính, tài sản tại đơn vị./.

 

Tin: Cẩm Thư        

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Thông báo

Văn bản mới

Liên kết website

Ảnh liên kết

Trường học kết nối ViolympicSMAS Bộ giáo dục và đào tạo  Tài nguyên trực tuyến  

Thông tin truy cập

Đang xem: 7
Tất cả: 18974056