Tin giáo dục
Triển khai công tác đánh giá chuẩn Hiệu trưởng chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông năm 2018

      Thiết thực tổ chức công tác đánh giá chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông theo Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông và Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. (Trong bài viết gọi tắt là Thông tư 14/2018 và Thông tư 20/2018). Được sự cho phép của Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Long theo Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 17/01/2019 phê duyệt kế hoạch tổ chức triển khai Thông tư số 14/2018 và Thông tư số 20/2018. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long tiến hành triển khai 02 Thông tư nêu trên đến Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường và giáo viên các trường tiểu học, THCS trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long.

Ông Ngô Thanh Sơn, Trưởng phòng GD&ĐT TPVL phát biểu khai mạc Hội nghị.

     Trong hai ngày từ ngày 18/01/2019 đến ngày 19/01/2019, Hội nghị tập huấn triển khai quán triệt Thông tư 14/2018 và Thông tư số 20/2018 được các đồng chí báo cáo viên Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long quán triệt mục tiêu tiếp cận Thông tư và hướng dẫn chi tiết quy trình tổ chức thực hiện cũng như cách thức tổ chức thực hiện công tác tự đánh giá và đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông để thực hiện ngay từ năm học 2018-2019.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở GD&ĐT triển khai Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT tại Hội nghị.

     Theo đó, năm học 2018-2019, hiệu trưởng và giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Vĩnh Long sẽ tiến hành tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn mới đã được tập huấn triển khai.

Cán bộ quản lý, giáo viên tham gia tập huấn đang hoạt động nhóm thực hiện quy trình và sử dụng biểu mẫu tự đánh giá và đánh giá theo Thông tư trong Hội nghị tập huấn.

     Trong thời gian tới, ngành tiếp tục ghi nhận đề xuất về hệ thống minh chứng hỗ trợ cho công tác tự đánh giá, đồng thời tiếp tục hỗ trợ quy trình, hồ sơ thực hiện công tác đánh giá cho năm tiếp theo./.

 

Tin, ảnh: Bích Ngọc    

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
24/08/2019 06:46

Thông báo

Văn bản mới

Liên kết website

Ảnh liên kết

Trường học kết nối ViolympicSMAS Bộ giáo dục và đào tạo  Tài nguyên trực tuyến  

Thông tin truy cập

Đang xem: 13
Tất cả: 18974107