Chuyên mục - Tin THCS
Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long tổ chức chuyên đề môn Sinh học cấp thành phố, năm học 2018-2019

     Thực hiện kế hoạch Hội đồng bộ môn Hóa học THCS của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long năm học 2018-2019; Thực hiện kế hoạch tổ chức chuyên đề môn Hóa học cấp thành phố năm học 2018-2019;

     Nhằm vận dụng việc định hướng phát triển năng lực học sinh đạt kết quả cao và giao lưu, nâng cao năng lực, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy của giáo viên môn hóa học cấp THCS trên địa bàn thành phố Vĩnh Long,

     Chuyên đề môn Sinh học cấp thành phố được tổ chức trong buổi chiều ngày 28 tháng 12 năm 2018 tại trường THCS Nguyễn Khuyến cho tất cả 36 giáo viên đang thực dạy môn Sinh học của 08 trường trường THCS, trường THCS-THPT Trưng Vương, trường năng khiếu Thể dục Thể thao. Cùng tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề Sinh học còn có sự hiện diện của bà Võ Trần Hoàng Dung - Phó hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Khuyến và ông Võ Anh Tuấn  - Tổ trưởng Hội đồng bộ môn Sinh học cấp thành phố, năm học 2018-2019.

Tham dự chuyên đề hóa học với sự hiện diện của lãnh đạo trường THCS Nguyễn Khuyến,

thành viên HĐBM Sinh học cấp thành phố, năm học 2018-2019

    Theo sự phân công của Hội đồng bộ môn Sinh học cấp thành phố, triển khai chuyên đề Sinh học về dạy học Chủ đề "Sinh sản sinh dưỡng môn Sinh học 6" sẽ do cô Lữ Thị Tuyết Hoa, Tổ trưởng chuyên môn  Hóa-Sinh của trường THCS Nguyễn Khuyến trình bày; thực hiện tiết dạy minh họa thông qua dạy học theo chủ đề "Sinh sản sinh dưỡng" môn Sinh học lớp 6 do thầy Lê Vĩnh Hưng - giáo viên trường THCS Nguyễn Khuyến thực hiện.

Cô Lữ Thị Tuyết Hoa, Tổ trưởng chuyên môn Hóa-Sinh trường THCS Nguyễn Khuyến, thành viên HĐBM Sinh học cấp TP, cấp Tỉnh báo cáo chuyên đề "Dạy học chủ đề"

    Nhằm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Từ năm học 2014 Bộ giáo dục đã chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong những năm gần đây, dạy học chủ đề là một mô hình mới cho hoạt động học thay thế cho học truyền thống bằng việc chú trọng lấy học sinh làm trung tâm. Với mô hình này, học sinh có nhiều cơ hội làm việc theo nhóm để giải quyết các vấn đề được giao nhằm phát huy tính tích cực, tính chủ động, sáng tạo của học sinh để nâng cao chất lượng dạy và học. Dạy học chủ đề được xây dựng theo dạng tích hợp có tính thực tiễn sinh động nên chủ đề học bao giờ cũng hấp dẫn, dễ tạo ra động cơ, hứng thú học tập, giúp cho học sinh có được sự hiểu biết tổng quát cũng như khả năng ứng dụng của kiến thức vào thực tiễn.

    Trong những năm học gần đây, việc xây dựng tiết học theo chủ đề được giáo viên tiếp cận và sử dụng tương đối thành công. Tuy nhiên giáo viên còn gặp vài khó khăn khi xây dựng tiết học "Dạy học chủ đề" cụ thể như: Chưa có một khung thống nhất hoặc hướng dẫn địa chỉ cần xây dựng chủ đề trong chương trình học hiện hành; giáo viên phải tự biên soạn, cấu trúc lại chương trình; Có chủ đề phải thực hiện trong nhiều tiết nhưng khoảng cách giữa các tiết không gần nhau, do đó việc sắp xếp chuỗi kiến thức gặp khó khăn; Thời gian học tiết học trên lớp 45 phút, khiến chủ đề khi đưa vào giảng dạy dễ bị chia nhỏ, manh mún, ảnh hưởng đến việc trình bày sản phẩm, kết quả học tập của học sinh. Mặt khác, đối với học sinh thì vẫn còn quen với cách học cũ nên khi đổi mới cảm thấy lạ lẫm và chậm thích nghi; riêng đối với đối tượng học sinh ở vùng ven nội ô hoặc ở nông thôn có phần hạn chế về vai trò quản lí và khả năng sử dụng ngôn ngữ khi diễn đạt, khả năng tiếp cận trên công nghệ thông tin cũng còn hạn chế.

    Xác định rõ  yếu tố cấp thiết của vấn đề "dạy học chủ đề" cần phổ biến, nhân rộng, tạo sự lan tỏa đều khắp tại các trường trên địa bàn thành phố Vĩnh Long, qua một thời  gian nghiên cứu, ứng dụng tại trường THCS Nguyễn Khuyến, đại diện là cô Lữ Thị Tuyết Hoa - thành viên Hội đồng bộ môn Sinh học cấp thành phố, cấp tỉnh đã mạnh dạn đúc kết quy trình xây dựng cho tiết học "Dạy học chủ đề".

    Dạy học chủ đề" được hình thành qua 5 bước cụ thể:

    + Bước 1. Xác định chủ đề dạy học: Căn cứ vào nội dung chương trình, sách giáo khoa của bộ môn, giáo viên hoặc nhóm chuyên môn có thể xác định nội dung kiến thức liên quan với nhau được thể hiện ở một số bài hiện hành. Từ đó xây dựng thành một vấn đề chung để tạo thành một chủ đề dạy học và đặt tên cho chủ đề. Một chủ đề dạy học có ít nhất từ 2 tiết trở lên, có thể ở một khối lớp hoặc ở nhiều khối lớp.

    + Bước 2. Xây dựng nội dung chủ đề: Giáo viên cần xác định các nội dung cần thiết để xây dựng chủ đề qua việc lựa chọn các nội dung của chủ đề từ các bài/tiết trong sách giáo khoa của một môn học hoặc các môn học có liên quan để xây dựng chủ đề dạy học. Tuy nhiên ở tại bước này cũng cần lưu ý trong quá trình cấu trúc lại chương trình không được đảo lộn, phá vỡ hệ thống kiến thức; không cắt xén nội dung; không đưa nội dung bên ngoài vào nội dung bài học; không nên xây dựng chủ đề quá dài, dồn ghép quá nhiều kiến thức.

    + Bước 3. Xác định mục tiêu và định hướng năng lực trong chủ đề: Việc xác định chính xác mục tiêu của chủ đề giúp cho giáo viên tập trung được vào những kiến thức chủ yếu, tránh sự dàn trải, hời hợt. Đồng thời, giúp học sinh tiếp thu kiến thức vững chắc, sâu sắc hơn. Để thực hiện tốt bước này, giáo viên cần xác định chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ theo chương trình hiện hành và các hoạt động học dự kiến sẽ tổ chức cho HS theo PPDH tích cực, xác định các năng lực và phẩm chất có thể hình thành cho học sinh trong chủ đề sẽ xây dựng. Một số năng lực chung: tự học; phát hiện và giải quyết vấn đề; tư duy sáng tạo; tự quản lí; hợp tác; ứng dụng công nghệ thông tin và một số năng lực chuyên biệt.

STT

Tên năng lực

Các kỹ năng thành phần

1

Ví dụ: tính toán

Tính toán cái gì, cách nào ?

2

Ví dụ: ngôn ngữ

Nói, viết, vẽ, tranh luận, thảo luận,…

 

    + Bước 4. Thiết kế tiến trình dạy học: Thiết kế tiến trình dạy học chủ đề thành các hoạt động học được tổ chức cho học sinh có thể thực hiện ở trên lớp và ở nhà, mỗi tiết học trên lớp có thể chỉ thực hiện một số hoạt động trong tiến trình của phương pháp và kĩ thuật dạy học được sử dụng. Trong chuỗi hoạt động học, đặc biệt quan tâm xây dựng tình huống vấn đề và các hoạt động tiếp theo trong tiến trình dạy học thể hiện tiến trình của phương pháp dạy học được lựa chọn.

    + Bước 5. Biên soạn câu hỏi/bài tập KTĐG, vận dụng thực tiễn: Tùy vào thời lượng của chủ đề, đối tượng học sinh mà giáo viên soạn nội dung luyện tập, nâng cao hoặc liên hệ thực tế cho phù hợp; tuy nhiên nên có những bài tập nâng cao tổng hợp kiến thức chung của cả chủ đề. Đây cũng là bước quan trọng của chủ đề vì qua bảng mô tả đối chiếu các năng lực yêu cầu đạt được giúp đánh giá được năng lực học tập của học sinh qua chủ đề.

    Nổi bật đề tài "Dạy học chủ đề" là khả năng nhân rộng, cụ thể là việc xây dựng "Dạy học chủ đề" trong môn Sinh học 6 được thực hiện với bất kì điều kiện cơ sở vật chất nào của các trường THCS hiện nay trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long nói chung, thành phố Vĩnh Long nói riêng. Ngoài việc ứng dụng cho bộ môn Sinh học, một số môn học khác nếu khai thác, vận dụng đúng yêu cầu đều đem lại hiệu quả tốt. Đối tượng người học có thể tiếp nhận một cách sâu sắc và hình thành được nhiều năng lực trong học tập giúp các em vận dụng được kiến thức giải quyết các tình huống thực tiễn cuộc sống đồng thời học tập một cách tích cực.

    Có thể khẳng định rằng: "Dạy học chủ đề" tất yếu sẽ hình thành được cho học sinh các năng lực bổ ích như: tự học, tìm kiếm mối quan hệ, tính toán, phân loại, đưa ra các tiên đoán, hình thành giả thuyết, tư duy sáng tạo, tự quản lí, sử dụng ngôn ngữ, giao tiếp, hợp tác... Qua đó giúp các em vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề thực tiễn một cách linh hoạt và sáng tạo. Mặt khác, thông qua kết quả của "Dạy học chủ đề" là kiến thức/kĩ năng được hình thành một cách sâu sắc, vững chắc; học sinh biết cách chủ động chiếm lĩnh kiến thức và đánh giá được kết quả học tập của bản thân.

       

Thầy Lê Vĩnh Hưng - giáo viên trường THCS Nguyễn Khuyến dạy minh họa

chủ đề Dạy học chủ đề Sinh sản sinh dưỡng môn Sinh học 6

    Qua thảo luận, trao đổi tại buổi sinh hoạt chuyên môn, có 8 ý kiến đóng góp thiết thực của đại diện giáo viên các trường THCS tham gia phát biểu xoay quanh phương pháp dạy học tích cực, hình thức tổ chức, quy trình đánh giá… nhằm hoàn chỉnh tiết dạy. Hầu hết các thầy, cô tham dự chuyên đề đều rất hân hoan, phấn khởi  do đã được đúc kết, rút kinh nghiệm, giải tỏa vướng mắc trong nghiệp vụ, chuyên môn./.

Tin, ảnh: Anh Tuấn     

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Thông báo

Văn bản mới

Liên kết website

Ảnh liên kết

Trường học kết nối

Violympic

SMAS

Bộ giáo dục và đào tạo

Tài nguyên trực tuyến  

Thông tin truy cập

Đang xem: 2
Tất cả: 19044084