Tin Bậc Tiểu học
Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long thực hiện kiểm tra chuyên ngành đối với trường Tiểu học Trương Định, Phường 5, năm học 2018 – 2019

     Thực hiện kế hoạch số 842/KH-PGDĐT ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long về kế hoạch công tác kiểm tra năm học 2018 – 2019. Ngày 27, 28 tháng 02 năm 2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long thành lập Đoàn kiểm tra chuyên ngành đối với trường Tiểu học Trương Định, Phường 5.

          Đoàn kiểm tra làm việc với trường tiểu học Trương Định

    Đoàn kiểm tra chuyên ngành của Phòng Giáo dục và Đào tạo đến làm việc với trường ở năm nội dung kiểm tra: tình hình phát triển quy mô, học sinh; về công tác nhân sự; tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục (cơ sở vật chất, các quy định về quản lý tài chính, tài sản); về công tác quản lý.

    Qua kiểm tra Đoàn ghi nhận được nhiều mặt nhà trường đã làm được như:

    - Huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đảm bảo chỉ tiêu 100%, có theo dõi học sinh đi học nơi khác. Hiệu quả đào tạo niên khóa 2013 – 2018 ổn định, tỷ lệ đạt 100%.

    - Trình độ đội ngũ phù hợp, đạt chuẩn 100%, trong đó trên chuẩn đạt 93,75%.

    - Nhà trường xây dựng đầy đủ các kế hoạch năm, tháng, tuần; các kế hoạch có đề ra các chỉ tiêu, giải pháp thực hiện cụ thể, rõ ràng và tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả. Thực hiện đảm bảo các quy chế chuyên môn; hồ sơ đầy đủ, sạch đẹp, khoa học.

    - Giáo viên thực hiện các tiết dạy có đổi mới phương pháp giảng dạy, có sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực và ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ tiết dạy; tổ chức nhiều hình thức dạy học, tiết học nhẹ nhàng; học sinh tham gia tiết học tích cực, vận dụng kiến thức tốt.

    - Thực hiện đúng quy định các tiêu chí thực hiện công tác quản lý như: công tác kiểm định chất lượng; kiểm tra nội bộ, thực hiện quy chế dân chủ, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, thi đua khen thưởng, giám sát việc thực hiện đúng quy định dạy thêm học thêm theo Thông tư số 17 của Bộ GD&ĐT, Quyết định số 02 của UBND tỉnh, công văn số 640/PGDĐT của Phòng GD&ĐT, đạo đức nhà giáo theo chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT, công văn số 677/PGDĐT của Phòng GD&ĐT về việc tăng cường quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo.

 

Giáo viên thực hiện tiết dạy để thành viên Đoàn kiểm tra dự giờ

     Sau đợt kiểm tra, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo mong muốn quán triệt đến tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên trường tiểu học Trương Định nói riêng và toàn ngành giáo dục thành phố nói chung tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò công tác kiểm tra trong tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và Đào tạo theo Nghị quyết số 29-NQ/TW; kiện toàn tổ chức, đội ngũ cán bộ đảm bảo số lượng theo vị trí việc làm, chất lượng đáp ứng nhiệm vụ được giao,….phát hiện kịp thời những nội dung chưa làm tốt nhằm hỗ trợ các đơn vị khắc phục kịp thời; qua đó cũng tìm ra những vấn đề làm tốt ở cơ sở để phát huy và nhân điển hình cho cả thành phố, đồng thời cũng giúp cho đơn vị thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong năm học này và những năm học tiếp theo./.

Tin, ảnh:  Thanh Long   

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Thông báo

Văn bản mới

Liên kết website

Ảnh liên kết

Trường học kết nối ViolympicSMAS Bộ giáo dục và đào tạo  Tài nguyên trực tuyến  

Thông tin truy cập

Đang xem: 6
Tất cả: 18812339