Tin Bậc Tiểu học
Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long kiểm tra kỹ thuật trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục theo Thông tư mới của Bộ GD&ĐT

     Thực hiện quyết định số 206/QĐ-PGDĐT ngày 14 tháng 02 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long về việc thành lập Đoàn kiểm tra kỹ thuật đạt kiểm định chất lượng giáo dục đối với các trường tiểu học Trần Quốc Tuấn, Phường 4.

    Mục đích của kiểm định chất lượng giáo dục nhằm xác định trường tiểu học đạt mức đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn; lập kế hoạch cải tiến chất lượng, duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường; thông báo công khai với các cơ quan quản lý nhà nước và xã hội về thực trạng chất lượng của trường tiểu học; để cơ quan quản lý nhà nước đánh giá, công nhận hoặc không công nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục.

Đoàn làm việc tại trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn.

    Đoàn đến làm việc và tiến hành kiểm tra kỹ thuật về hồ sơ minh chứng thực tế của nhà trường được quy định tại Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 08 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hànhQuy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học và công văn số 5932/BGDĐT-QLCL ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông.

    Trường tiểu học được đánh giá theo 04 mức được quy định cụ thể, chặt chẽ ở 5 tiêu chuẩn như sau:

    - Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường

    - Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh

    - Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học

    - Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

    - Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục

    Tiêu chí đánh giá trường tiểu học được công nhận đạt khi tất cả các chỉ báo trong tiêu chí đạt yêu cầu. Chỉ báo được công nhận đạt khi tất cả các nội hàm của chỉ báo đạt yêu cầu.

    Từng thành viên Đoàn kiểm tra đã tích cực tư vấn, hỗ trợ giúp đỡ cho nhà trường bổ sung thêm những minh chứng còn thiếu hoặc thay thế, bổ sung minh chứng cho phù hợp.

Bà Trương Ngọc Thủy – Phó Trưởng phòng GD&ĐT

phát biểu kết luận buổi kiểm tra và chỉ đạo nhà trường

    Thay mặt Đoàn kiểm tra, bà Trương Ngọc Thủy – Phó Trưởng phòng, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra yêu cầu nhà trường tiếp thu ý kiến đóng góp của từng thành viên Đoàn kiểm tra để hoàn thiện báo cáo tự đánh giá, bổ sung thêm minh chứng, sắp xếp các minh chứng khoa học hơn theo từng tiêu chuẩn (các minh chứng phải được mã hóa cụ thể, có đường dẫn rõ ràng,….) để chuẩn bị tốt đón Đoàn đánh giá ngoài của Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long trong thời gian tới đạt hiệu quả cao./.

Tin, ảnh: Thanh Long   

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Thông báo

Văn bản mới

Liên kết website

Ảnh liên kết

Trường học kết nối ViolympicSMAS Bộ giáo dục và đào tạo  Tài nguyên trực tuyến  

Thông tin truy cập

Đang xem: 10
Tất cả: 18812291