Hoạt động khác
Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long tổ chức họp hướng dẫn kế toán xây dựng đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích cho thuê

      Thưc hiện Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

     Thực hiện Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Lật quản lý, sử dụng tài sản công.

     Thực hiện công văn số 546/STC-GCS ngày 02 tháng 05 năm 2018 của Sở Tài chính Vĩnh Long về việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh liên kết.

     Thưc hiện theo giấy mời số 89 ngày 20/02/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long về việc hướng dẫn xây dựng đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích cho thuê.

     Nhằm giúp các trường làm làm tốt công tác sử dụng tài sản công tại đơn vị vào mục đích cho thuê đúng theo quy định.

     Vào lúc 14 giờ ngày 22/02/2019 tại Hội trường trường Tiểu học Nguyễn Du, Phường 1, thành phố Vĩnh Long tổ chức cuộc họp hướng dẫn kế toán các trường Tiểu học và Trung học cơ sở lập đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích cho thuê.

     Tham dự cuộc họp gồm 24 kế toán các trường Tiểu học và Trung học cơ sở trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long.

  

Hình ảnh  kế toán các trường Tiểu học và THCS trực thuộc Phòng Giáo dục Và Đào tạo TPVL

tham dự hướng dẫn xây dựng đề án cho thuê

     Nội dung cuộc họp gồm:

     Kế toán Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long hướng dẫn các trường xây dựng đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích cho thuê theo hiện Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Lật quản lý, sử dụng tài sản công gồm các nội chính như:

     *  Cơ sở thực hiện đề án cho thuê    

     + Cơ sở pháp lý:

     + Cơ sở thực tiễn:

     - Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị

     - Cơ cấu tổ chức bộ máy của đơn vị

     - Kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong 3 năm gần nhất và kế hoạch phát triển trong các năm tiếp theo.  

     - Kế hoạch phát triển từ của đơn vị

     + Thực trạng quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị

     + Tài sản đang sử dụng vào mục đích kinh doanh cho thuê

     + Kết quả của việc sử dụng tài sản vào mục đích cho thuê

     + Phương án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê

     +  Sự cần thiết của việc cho thuê

     + Đánh giá sơ bộ hiệu quả của phương án cho thuê

                - Hiệu quả kinh tế.

- Hiệu quả xã hội.

     * Kiến nghị và đề xuất (nếu có)

     Kết thúc cuộc họp đa số kế toán đều tiếp thu và nắm rõ những quy định trong việc lập đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích cho thuê./.

Tin, ảnh:  Thanh Bình  

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Thông báo

Văn bản mới

Liên kết website

Ảnh liên kết

Trường học kết nối

Violympic

SMAS

Bộ giáo dục và đào tạo

Tài nguyên trực tuyến  

Thông tin truy cập

Đang xem: 7
Tất cả: 19110435