Hoạt động khác
Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Thành phố Vĩnh Long tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

     Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 và Thông báo số 441/TB-VPCP ngày 30/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ;

    Theo lệnh triệu tập của Công điện khẩn số 281/CĐ-VPCP ngày 08/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến của Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương với các địa phương về thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019;

    Vào lúc 14 giờ ngày 13/3/2019 tại phòng họp trực tuyến của UBND thành phố Vĩnh Long, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Thành phố Vĩnh Long đã long trọng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

    Đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long tham dự và chủ trì  hội nghị. Cùng tham dự Hội nghị trực tuyến tại trụ sở UBND thành phố Vĩnh Long có sự tham dự đông đủ của thành viên Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Thành phố Vĩnh Long; Văn phòng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Thành phố Vĩnh Long; Chi Cục trưởng Chi cục thống kê thành phố Vĩnh Long.

  

Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Thành phố Vĩnh Long

tham dự Hội nghị trực tuyến tại trụ sở UBND thành phố Vĩnh Long

    Tại điểm cầu trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 và sự hiện diện đông đủ của Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương; Tổng cục thống kê; Văn phòng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương.

          

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chủ trì Hội nghị trực tuyến

toàn quốc về thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

    Đi vào phần điều hành Hội nghị trực truyến Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đề nghị các Bộ, Ngành địa phương huy động toàn lực để vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị bởi kết quả của cuộc Tổng điều tra sẽ là căn cứ cơ bản để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, chiến lược của đất nước trong thời gian tới. Trên cơ sở chủ động rà soát lại toàn bộ để chuẩn bị ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở từ Trung ương đến địa phương.

    Theo kế hoạch, thời điểm điều tra bắt đầu từ 0 giờ ngày 01/4/2019; thời gian thu thập thông tin tại địa bàn trong 25 ngày, bắt đầu từ 7 giờ sáng ngày 01/4/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 25/4/2019. Kết quả sơ bộ của Tổng điều tra sẽ được công bố vào quý IV/2019; kết quả điều tra toàn bộ vào quý II/2020; các báo cáo phân tích chuyên đề vào quý IV năm 2020.

    Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đây là một trong những cuộc Tổng điều tra thống kê dân số và nhà ở lớn nhất từ trước đến nay. Việc đáp ứng nhu cầu thông tin để đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2011-2020; đồng thời là cơ sở quan trọng để xây dựng và hoạch định chiến lược phát triển kinh tế, xã hội đến năm 2030 kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và tầm nhìn đến năm 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

    Một số ý kiến của một số Bộ trưởng, Trưởng ban chỉ đạo Tổng điều tra tại các địa phương cũng cho rằng bên cạnh những thuận lợi trong việc sử dụng trên thiết bị thông minh, cụ thể là chương trình điều tra được trang bị sử dụng thiết bị di động (hay còn gọi là CAPI) đã được xây dựng cho các thiết bị di động sử dụng hệ điều hành Android và IOS để điều tra cũng dễ phát sinh khó khăn trong quá trình điều tra viên tác nghiệp thống kê.

    Phát biểu tổng kết hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã đánh giá cao quá trình chỉ đạo và sự nổ lực, quyết liệt trong triển khai Tổng điều tra dân số và nhà ở từ Trung ương đến địa phương, bên cạnh đó người cũng lưu ý, nhắc nhở các bộ, ban, ngành có liên quan cần chú ý tránh những rủi ro, sự cố có thể phát sinh trong quá trình tổng hợp, lưu trữ và bảo mật tài liệu.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ Phát biểu tổng kết hội nghị trực tuyến

    Xác định tầm quan trọng của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở là nhiệm vụ chính trị của đất nước, trong phần nội dung chỉ đạo, Phó thủ tướng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền cần quán triệt tốt các nội dung yêu cầu cơ bản đối với quy mô cuộc Tổng điều tra; trong quá trình điều tra phải đảm bảo chất lượng, tính chính xác tuyệt đối, thực hành tiết kiệm trong điều kiện cho phép.

    Đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long phát biểu tổng kết hội nghị trực tuyến tại điểm cầu trụ sở UBND TP Vĩnh Long. Chủ tịch lưu ý việc rà soát Bảng kê hộ bằng giấy vẫn được tiến hành từ ngày 13/3/2019 đến ngày 19/3/2019, tạm dừng việc cập nhật kết quả rà soát Bảng kê hộ (bản giấy) lên Trang thông tin hệ thống điều hành tác nghiệp Tổng điều tra đến ngày 20/3/2019 do Trung tâm tin học Thống kê khu vực I đã khóa chức năng rà soát, cập nhật bảng kê bằng chương trình CAPI trên hệ thống chính thức. Văn phòng BCĐ TW sẽ thông báo tới BCĐ các cấp khi chương trình CAPI sẵn sàng, sau khi có thông báo hệ thống được kích hoạt, đề nghị BCĐ thành phố, BCĐ cấp phường, xã yêu cầu điều tra viên gỡ chương trình cũ và cài đặt chương trình mới. Thời hạn BCĐ thành phố hoàn thành cập nhật bảng kê hộ trên Trang Wed điều hành chậm nhất vào ngày 23/3/2019, BCĐ tỉnh sẽ kiểm tra và duyệt kết quả cập nhật bảng kê hộ trên Trang Wed điều hành chậm nhất vào ngày 25/3/2019. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở sâu rộng trong quần chúng, nhân dân, đồng thời vận động hộ gia đình tại địa phương cung cấp thông tin tự giác, chính xác, kịp thời và đầy đủ./.

Tin, ảnh:  Anh Tuấn     

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Thông báo

Văn bản mới

Liên kết website

Ảnh liên kết

Trường học kết nối ViolympicSMAS Bộ giáo dục và đào tạo  Tài nguyên trực tuyến  

Thông tin truy cập

Đang xem: 7
Tất cả: 18910117