Tin tức sự kiện
Tổng kết công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ - Năm 2018 của đơn vị thành phố Vĩnh Long

      Năm 2017, thành phố Vĩnh Long đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo cũng như những giải pháp đột phá mang tính lâu dài và tạo nền tảng cho năm 2018; từ đó công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ năm 2018 của đơn vị TPVL đạt được kết quả khả quan

          - Đối với 11 phường, xã:

     + Đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi: 11/11; tỉ lệ: 100%.

     + Phổ cập giáo dục tiểu học Mức độ 3: 10/11; tỉ lệ: 90,9%. Đạt Mức độ 2: 01/11, tỉ lệ: 9,1%.

     + Xóa mù chữ Mức  độ 2: 11/11; tỉ lệ: 100%.

     + Phổ cập giáo dục trung học cơ sở Mức độ 3: 07/11; tỉ lệ: 63,6%. Đạt Mức độ 2: 04/11, tỉ lệ: 36,4%.

          - Đối với thành phố Vĩnh Long:

     + Duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

     + Đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học Mức độ 3.

     + Duy trì đạt xóa mù chữ Mức  độ 2.

     + Phổ cập giáo dục trung học cơ sở Mức độ 2.

     - Từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và huy động sức dân TPVL đã xây dựng được nhiều phòng học kiên cố, đầu tư mua sắm đồ dùng dạy học, trang thiết bị tối thiểu (theo Thông tư số 15/2009/TT-BGDĐT ngày 16/7/2009 về việc ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp tiểu học và Thông tư số 19/2009/TT-BGDĐT ngày 11/8/2009 về việc ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp trung học cơ sở của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

     - Năm 2018, thành phố Vĩnh Long thực hiện tổng điều tra đối tượng phổ cập giáo dục giai đoạn 2018 – 2022 theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT Vĩnh Long; Ban chỉ đạo các cấp đã triển khai kịp thời các văn bản, tổ chức tập huấn kĩ lưỡng cho từng điều tra viên, đa số  các tổ điều tra có sự phối hợp nhịp nhàng góp phần cho sự thành công của công tác điều tra đảm bảo theo tiến độ mà kế hoạch Ban Chỉ đạo thành phố, Sở GD&ĐT đề ra.

     Kết quả thực hiện công tác PCGD&XMC:

     Trường chuẩn quốc gia

     Trong số trường mầm non đạt chuẩn quốc gia 10/15 trường, có 04/15 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; tiểu học có 10/16 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 06/16 trường đạt chuẩn quốc gia mức đô 2; trung học cơ sở có 05/08 trường đạt chuẩn quốc gia.

     Năm 2017: Tỷ lệ thanh niên, thiếu niên từ 15 đến 18 tuổi đã và đang học chương trình giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên cấp THPT hoặc giáo dục nghề nghiệp: 5694/6443; tỷ lệ: 88,37%.

     Năm 2018: Tỷ lệ thanh thiếu niên độ tuối 15-18 tuổi đang học chương trình giáo dục phổ thông hoặc GDTX cấp trung học phổ thông hoặc nghề nghiệp: 5603/6628 ; tỷ lệ 85%.

Ông Ngô Thanh Sơn  - Trưởng Phòng GD&ĐT TPVL nhận quyết định

công nhận  đạt chuẩn PCGD năm 2018(đứng thứ 3 từ phải sang)

Ông Ngô Thanh Sơn  - Trưởng Phòng GD&ĐT TPVL báo cáo tham luận tại hội nghị

Tổng kết công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ - Năm 2018

Tin, ảnh:   Thanh Bình   

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Thông báo

Văn bản mới

Liên kết website

Ảnh liên kết

Trường học kết nối

Violympic

SMAS

Bộ giáo dục và đào tạo

Tài nguyên trực tuyến  

Thông tin truy cập

Đang xem: 3
Tất cả: 19044076