Tin Bậc Tiểu học
Tập huấn nghiệp vụ cán bộ quản lý cấp Tiểu học giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật Năm học: 2018 - 2019

     Thực hiện công văn số 251/SGDĐT-GDTH ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Sở GD&ĐT Vĩnh Long về việc tập huấn giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật cho cán bộ quản lý cấp Tiểu học;

    Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long cử 17 cán bộ quản lý của các trường tiểu học trực thuộc phòng GD&ĐT tham dự lớp tập huấn từ ngày 11/3/2019-13/3/2019 tại Hội trường Trung tâm hỗ trợ phát triển GDHN trẻ khuyết tật tỉnh Vĩnh Long.

    Với mục tiêu nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý và giáo viên tiểu học về công tác giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật trong các trường tiểu học. Qua đó giúp cán bộ quản lý và giáo viên nâng cao năng lực tổ chức các hoạt động dạy học và phương pháp kiểm tra, đánh giá học sinh khuyết tật, đặc biệt là trẻ khuyết tật trí tuệ...

Hình ảnh cô Trương Thanh Nhuận - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Vĩnh Long

phát biểu khai mạc lớp Tập huấn

    Trong 3 ngày tập huấn, các học viên của lớp sẽ được báo cáo viên (Thầy Hứa Minh Tâm) nhấn mạnh lại một số văn bản pháp luật về giáo dục hòa nhập và các nội dung có liên quan

    Tổng quan về giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật cấp tiểu học; khái niệm trẻ khuyết tật, nguyên nhân dẫn đến khuyết tật của trẻ và đặc điểm tâm lý của trẻ (tìm hiểu và nắm rõ các dạng tật)

    Trong lớp tập huấn học viên được thực hành xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân, điều chỉnh nội dung dạy học cho trẻ khuyết tật học hòa nhập phù hợp với tâm sinh lý của từng trẻ và từng dạng tật. Từ đó giáo viên có phương pháp, kỹ năng kiểm tra, đánh giá học sinh khiếm thính, khiếm thị, khuyết tật trí tuệ, khuyết tật ngôn ngữ, khuyết tật học tập nhằm phát triển năng lực và phẩm chất cho các em

    Qua lớp tập huấn báo cáo viên có quy định rõ về hồ sơ của học sinh khuyết tật học giáo dục hòa nhập tại các trường tiểu học và luân chuyển bàn giao lên lớp...

    Theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT, sau khi dự lớp tập huấn Hiệu trưởng các trường tiểu học lập kế hoạch và triển khai lại cho CBQL và tất cả giáo viên của đơn vị nhằm giúp CBQL và giáo viên có kỹ năng giáo dục và quản lý trẻ khuyết tật học hòa nhập, đồng thời đảm bảo đầy đủ hồ sơ cá nhân và cách thức kiểm tra, đánh giá học sinh theo quy định. Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra và nắm tình hình triển khai của các đơn vị để có kế hoạch chỉ đạo và hỗ trợ, giúp đỡ đối với các trường gặp khó khăn (nhất là việc quản lý học sinh khuyết tật học hòa nhập)

Lớp tập huấn giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật cho CBQL cấp Tiểu học; Lớp A: Gồm TP Vĩnh Long, huyện Long Hồ và huyện Bình Tân.

Thầy Hứa Minh Tâm hướng dẫn cho các học viên một số phương pháp, kỹ năng kiểm tra, đánh giá học sinh khuyết tật theo từng dạng tật

    Sau khi dự lớp tập huấn, cán bộ quản lý và giáo viên tiểu học thực hiện mô tả được trẻ khuyết tật, các dạng tật (theo Luật người khuyết tật); Biết được nguyên nhân, năng lực, nhu cầu trẻ khuyết tật - đặc biệt là trẻ khuyết tật trí tuệ; Nắm vững quy trình và phương pháp kiểm tra, đánh giá, lập kế hoạch giáo dục cá nhân, xây dựng kế hoạch bài dạy cho các đối tượng học sinh thực hiện theo phương thức giáo dục hòa nhập và đánh giá kết quả học tập cho từng dạng khuyết tật.

    * Về công tác quản lý hồ sơ học sinh khuyết tật, hỗ trợ trẻ khuyết tật học hòa nhập và gia đình của trẻ. Theo thông tư số 03/2018/TT-BGDĐT, ngày 28 tháng 01 năm 2018 thông tư của BGDĐT Quy định về giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật, tại Điều 9 có quy định rõ:

  1. Mỗi người khuyết tật học hòa nhập có kế hoạch giáo dục cá nhân
  2. Kế hoạch giáo dục cá nhân do giáo viên, giảng viên phối hợp với nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật, gia đình người khuyết tật xây dựng trên cơ sở khả năng và nhu cầu của người khuyết tật, chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học phù hợp với điều kiện thực tế của cơ sở giáo dục.
  3. Kế hoạch giáo dục cá nhân bao gồm các thông tin về khả năng, nhu cầu; các đặc điểm cá nhân; mục tiêu năm học và mục tiêu học kỳ; thời gian, nội dung, biện pháp và người thực hiện, kết quả đánh giá và điều chỉnh sau đánh giá đối với người học.

    * Về việc kiểm tra, đánh giá học sinh khuyết tật học hòa nhập: Tổ chức đánh giá 4 lần/năm học (giữa HKI, cuối HKI, giữa HKII và cuối năm)

    Đánh giá kết quả giáo dục đối với người khuyết tật học hòa nhập được quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC.

    * Việc thực hiện chế độ phụ cấp, chính sách ưu đãi đối với nhà giáo, CBQL giáo dục, nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật được quy định tại khoản 2 Điều 7 của Nghị định số 28/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật. Sở GD&ĐT Vĩnh Long có hướng dẫn số 491/HD-SGDĐT, ngày 21 tháng 3 năm 2017 về việc thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi giảng dạy người khuyết tật.

    Theo Nghị định, nhà giáo trực tiếp giảng dạy người khuyết tật theo phương thức giáo dục hòa nhập, được người đứng đầu cơ sở giáo dục phân công sẽ hưởng phụ cấp ưu đãi như sau:

    - Mức chi trả theo số giờ thực tế cụ thể:

     Phụ cấp ưu đãi                    Tiền lương                       Tổng số giờ thực tế

          giảng dạy        =               01 giờ dạy        x 0,2        giảng dạy ở lớp có

     người khuyết tật                 của giáo viên                       người khuyết tật

        Cách tính 01 giờ dạy = (HSL x MLCS x 12 tháng) : 805 x (35tuần : 52tuần)

        Ghi chú:

    + HSL = Hệ số lương + Phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)

    + MLCS = Mức lương cơ sở theo quy định của Nhà nước

    Theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT, hàng năm các cơ sở phải lập dự trù kinh phí, dự toán chi tiết số tiền chi trả cho từng giáo viên dạy lớp có học sinh khuyết tật học hòa nhập để phòng GD&ĐT tham mưu với UBND thành phố duyệt cấp kinh phí hàng năm từ nguồn giáo dục và đào tạo được giao theo phân cấp quản lý nhằm đảm bảo kịp thời các chế độ ưu đãi cho giáo viên./.

Tin, ảnh: Ngọc Thủy    

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Thông báo

Văn bản mới

Liên kết website

Ảnh liên kết

Trường học kết nối ViolympicSMAS Bộ giáo dục và đào tạo  Tài nguyên trực tuyến  

Thông tin truy cập

Đang xem: 8
Tất cả: 18910151