Tin giáo dục
Nâng cao hiệu quả, chất lượng đối với công tác dân vận trong ngành giáo dục Thành phố Vĩnh Long

     Ngày 19/3/2019 UBND thành phố Vĩnh Long tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng và công tác Dân vận chính quyền năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

     Năm 2018 ngành giáo dục và đào tạo thành phố Vĩnh Long đã triển khai thực hiện tốt công tác Dân vân đã đề ra như:

     Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2018 với chủ đề "Năm Dân vận chính quyền", Phòng GD&ĐT và các trường học trực thuộc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới"; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân…

     * Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện:

     - Triển khai thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Tiếp tục vận động thực hiện phong trào "Mỗi thầy cô giáo là tấm gương tự học và sáng tạo", xây dựng "Trường học thân thiện - Học sinh tích cực" song song với đổi mới phương pháp giảng dạy. Đảm bảo: 100% cán bộ, công chức, viên chức đăng ký "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; 100% các trường đạt chuẩn tiêu chí đánh giá "Trường học thân thiện - Học sinh tích cực".

     - Thực hiện đạt hiệu quả Chỉ thị số 1737/CT_BGDĐT của Bộ GDĐT về việc "Tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo";

     * Công tác dân vận gắn với việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo dân sinh:

     Vận động 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia hội tương tế trong ngành giáo dục; đóng góp quỹ Vì người nghèo với số tiền 212.557.048 đồng; ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiên tai với số tiền 39.450.000 đồng.

     Cơ quan Phòng GD&ĐT hỗ trợ chăm sóc, phụng dưỡng 02 mẹ VNAH với số tiền 6.000.000 đồng; đóng góp ủng hộ quỹ Vì người nghèo với số tiền 11.157.448 đồng.

     Vận động việc tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào trong quá trình quản lý và giáo dục.

      Vận động cán bộ giáo viên tham gia nghiên cứu, nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin vào trong quá trình giảng dạy qua việc tổ chức các tiết học có ứng dụng của công nghệ thông tin, cập nhật và báo cáo trực tiếp trên hệ thống, các phần mềm chuyên môn. 100% các trường đều có hộp thư điện tử, tham gia các diễn đàn trên Internet trong lĩnh vực chuyên môn: nghiên cứu văn bản hướng dẫn của ngành, 100% các trường tổ chức giảng dạy tin học trong nhà trường, 100% các trường thực hiện nghiêm túc các báo cáo số liệu trên hệ thống phần mềm được quy định của ngành, trên 90% giáo viên có chứng chỉ tin học, 100% giáo viên vận dụng thực hiện việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào trong giảng dạy.

      * Một số điển hình tiêu biểu và mô hình về công tác "Dân vận khéo".

     Tổ chức đăng ký thực hiện công tác dân vận khéo tập trung vào lĩnh vực giáo dục đào tạo, 100% cá nhân đăng ký nội dung thực hiện nhiệm vụ mang tính thiết thực, hiệu quả, góp phần cùng cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

     Nổi bật trong các hoạt động đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long, các trường mầm non, tiểu học, THCS trực thuộc là việc tích cực tham gia các phong trào và hoạt động xã hội, ủng hộ các nguồn quỹ do mặt trận Tổ quốc thành phố Vĩnh Long phát động như: Quỹ Vì người nghèo, quỹ khuyến học, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lụt…… phong trào thi đua và các cuộc vận động đã từng bước được nâng lên rõ rệt. 100% các CB, GV, NV trong ngành giáo dục thành phố đã đăng ký và thực hiện tốt các phong trào như:  " Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" .

Ông Ngô Thanh Sơn – Trưởng Phòng GD&ĐT thành phố Vĩnh Long nhận bằng khen

công tác Dân vân năm 2018 (đứng thứ nhất từ trái sang)

     Bên cạnh đó nhiều phong trào thi đua khác cũng đã phát động và được đông đảo Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh ngành giáo dục và đào tạo thành phố Vĩnh Long hưởng ứng tích cực./.

Ông Ngô Thanh Sơn – Trưởng Phòng GD&ĐT và các Ban ngành thành phố Vĩnh Long nhận bằng khen công tác Dân vân năm 2018 (đứng thứ tư từ trái sang)

Tin, ảnh:  Thanh Bình    

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
22/09/2019 06:05

Thông báo

Văn bản mới

Liên kết website

Ảnh liên kết

Trường học kết nối

Violympic

SMAS

Bộ giáo dục và đào tạo

Tài nguyên trực tuyến  

Thông tin truy cập

Đang xem: 7
Tất cả: 19044099