Tin Mầm non
Phòng GD&ĐT TPVL thành lập Đoàn kiểm tra về công tác tài chính, tài sản năm 2018 và 3 tháng đầu năm 2019 đối với Nhà trẻ Hoa Lan, Phường 1, thành phố Vĩnh Long

      Căn cứ vào Kế hoạch số 842/KH-PGDĐT ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long kế hoạch kiểm tra năm học 2018-2019;

      Căn cứ vào quyết định số 448/QĐ-PGDĐT ngày 20 tháng 3 năm 2019 về việc thành lập Đoàn kiểm tra về công tác tài chính, tài sản năm 2018 và 3 tháng đầu năm 2019 đối với Nhà trẻ Hoa Lan, Phường 1, thành phố Vĩnh Long,
      Ngày 28/3/2019 Phòng GD&ĐT TPVL thanh lập đoàn kiểm tra thực hiện công tác sử dụng và quản lí tài chính, tài sản
năm 2018 và 3 tháng đầu năm 2019, việc thực hiện thu - chicác khoản trong và ngoài ngân sách, các khoản thu do nhân dân, các tổ chức đóng góp tại Nhà trẻ Hoa Lan, Phường 1,  thành phố Vĩnh Long.

Hình ảnh đoàn kiểm tra tài chính bắt đầu làm việc tại Nhà trẻ Hoa Lan, Phường 1 TPVL

Hình ảnh Ông Ngô Thanh  Sơn – Trưởng đoàn kiểm tra tài chính phân công các thành viên đoàn kiểm tra tại Nhà trẻ Hoa Lan, Phường 1 TPVL

     Đoàn kiểm tra đến trường làm việc theo các nội dung:

  • Kiểm tra quy chế chi tiêu nội bộ (việc xây dựng dự thảo quy chế, công khai quy chế)
  • Kiểm tra việc xây dựng dự toán thu chi của tất cả các nguồn thu của trường.
  • Kiểm tra công tác quản lý tài chính.
  • Kiểm tra chứng từ thu, chi nguồn NSNN năm 2018
  •  Kiểm tra chứng từ thu, chi nguồn NSNN 3 tháng đầu năm 2019
  • Kiểm tra chứng từ thu, chi, mở sổ  theo dõi tất cả các khoản thu.
  • Kiểm tra nguồn hội phí  Hội PHHS (dự toán thu, chi, quy chế hoạt động của Ban đại diện CMHS)
  • Kiểm tra thực hiện việc công khai tài chính, kiểm quỹ tiền mặt tại trường.
  • Kiểm tra thực hiện việc tự kiểm tra tài chính theo QĐ số 67.

      Đến làm việc tại trường Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long có mời Ông  Phạm Anh Tài- Chuyên viên Phòng tài Chính Kế Hoạch thành phố Vĩnh Long cùng tham gia việc kiểm tra thực tế công tác tài chính của trường, cụ thể là xem chứng từ của nguồn Ngân sách nhà nước cấp năm 2018 và 3 tháng đầu năm 2019.

       Bên cạnh việc kiểm tra tài chính, đoàn còn làm việc về công tác quản lý tài sản của trường. Cụ thể:

           + Kiểm tra quy định về quản lý và sử dụng tài sản

           + Kiểm tra báo cáo tăng giảm tài sản

           + Kiểm kê tài sản cuối năm 2018.

           + Kiểm tra việc thanh lý tài sản của trường.

           + Kiểm tra việc công khai tài sản

      Căn cứ theo Thông tư 144/2017/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 151/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công.

Hình ảnh đoàn kiểm tra làm việc tại Nhà trẻ Hoa Lan, Phường 1 TPVL

      Nhận xét chung qua việc kiểm tra như sau:

          * Ưu điểm:

       Nhà trường có sổ tài sản, sổ công cụ dụng cụ, có các loại báo cáo cuối năm theo quy định.

      Các khoản thu đều được sự chấp thuận của UBND Phường 1, Ban đại diện cha mẹ học sinh và thống nhất của đa số phụ huynh học sinh toàn trường.

          * Hạn chế:

          - Về tài sản:

     Trường cập nhật trong sổ tài sản thiếu tài sản đất. Chưa cập nhật mẫu báo cáo tăng giảm TSCĐ (mẫu 2C)

          -  Nguồn bán trú:

      Tiền ăn: Chứng từ chi từ tháng 01 đến tháng 5/2018, một số chứng từ các thông tin trên phiếu chi chưa đầy đủ, chưa ký đầy đủ các thành phần trên phiếu chi, thiếu số phiếu chi, quyển số, ngày tháng năm, hóa đơn lẻ chưa ký người nhận hàng, đã nhận đủ tiền.

      Tiền thuê nhân viên phục vụ bán trú: Một số danh sách nhận tiền hàng tháng của nhân viên chưa ký nhận đầy đủ.

          - Ban TTND chưa thực hiện tự kiểm tra tài chính của trường theo QĐ 67

       Kết thúc ngày kiểm tra ông Ngô Thanh Sơn -Trưởng phòng Giáo dục-

      Trưởng đoàn kiểm tra nhắc nhở Hiệu trưởng, nhà trường cần nghiêm túc thực hiện những góp ý của đoàn, khắc phục và điều chỉnh ngay những hạn chế đã nêu, đồng thời báo cáo tình hình khắc phục sau kiểm tra về Bộ phận chuyên môn của Phòng Giáo dục và Hiệu trưởng cần quan tâm hơn nữa về công tác quản lý và sử dụng nguồn tài chính, tài sản tại đơn vị. Cập nhật tài sản đất vào sổ tài sản của trường, phải bảo quản, quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả tài sản hiện có, hướng dẫn Ban TTND thực hiện tự kiểm tra tài chính theo đúng quy định./.

Tin, ảnh: Cẩm Thư    

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Thông báo

Văn bản mới

Liên kết website

Ảnh liên kết

Trường học kết nối

Violympic

SMAS

Bộ giáo dục và đào tạo

Tài nguyên trực tuyến  

Thông tin truy cập

Đang xem: 6
Tất cả: 19110484