Chuyên mục - Tin THCS
Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra hành chính Trường THCS Trần Phú, phường 4, thành phố Vĩnh Long Năm học 2018-2019

     Thực hiện kế hoạch số số 842/ KH-PGDĐT ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long về việc thực hiện kế hoạch kiểm tra năm học 2018-2019;

    Thực hiện theo Quyết định số 461/QĐ-PGDĐT  ngày 21 tháng 3 năm 2019 về việc thành lập đoàn kiểm tra hành chính trường THCS Trần Phú, năm học 2018-2019,

    Ngày 27/03/2019 tại trưởng THCS Trần Phú, phường 4, TP Vĩnh Long thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long tiến hành công bố quyết định kiểm tra hành chính trưởng THCS Trần Phú. Nội dung kiểm tra bao gồm công tác quản lý về quy mô tổ chức và công tác quản lý hành chính; thực hiện kế hoạch giáo dục, các quy định về chuyên môn; thựchiện cac quy định về quản lý tài chính, tài sản; việc thực hiện cac quy định về công tác khác: công tác kiểm tra nội bộ, giải quyết khiếu nại, tố cáo, quản lý dạy thêm học thêm,  việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07/5/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thời kỳ kiểm tra: từ ngày 15/8/2018 đến ngày 25/3/2019 và thời kỳ khác nếu có liên quan. Thời gian thực hiện kiểm tra tại cơ sở: 01 ngày (27/01/2019).

Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra chuyên ngành trường THCS Trần Phú ngày 27/03/2019.

    Qua hơn một buổi làm việc trong ngày 27/03/2019, các thành viên đoàn kiểm tra đã nổ lực, khẩn trương kiểm tra toàn bộ các minh chứng, thông tin phản hồi, hồ sơ sổ sách quản lý của các bộ phận trực thuộc nhà trường liên quan đến công tác tham mưu và thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, chính sách phát triển giáo dục; việc tổ chức thực hiện công tác quản lý hành chính; kiểm định chất lượng, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; việc thực hiện quy chế chuyên môn, công tác nâng kém, bồi giỏi; kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh; quy chế thi cử và các nhiệm vụ trọng tâm năm học đối với giáo trung học cơ sở trên địa bàn phường 4; việc thực hiện các quy định về công tác cán bộ, chế độ chính sách cho CBQL, GV, NV; việc đánh giá chuẩn hiệu trưởng và chuẩn giáo viên; trách nhiệm của người đứng đầu trong việcđẩy mạnh, tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo; việc chỉ đạo thực hiện công tác kiểm định chất lượng, quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ, tuyển sinh đầu cấp; việc phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS. Đặc biệt là việc giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý tài cính, tài sản, trong đó chú trọng các quy định về thu - chi quản lý, sử dụng nguồn học phí và nguồn tài chính khác; công tac xã hội hóa giáo dục và việc tham mưu quản lý sử dụng nguồn hội phí  của Ban đại diện Cha mẹ học sinh theo quy định Thông tư số 55.

    Thầy Trần Dũ Lộc đại diện lãnh đạo phòng GDĐT và đoàn kiểm tra đã quan tâm, chú trọng trong kiểm tra, xem xét quá trình chỉ đạo và việc thực hiện các quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; công tác quản lý, trình tự thủ tục cấp phép dạy thêm, học thêm; phải tuân thủ tuyệt đối việc đăng ký dạy thêm ngoài nhà trường theo đúng hướng dẫn của Thông tư số 17/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định số 02/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Long; công văn hướng dẫn số 640/PGDĐT của Phòng Giáo dục và Đào tạo. Qua đó, Thầy Trần Dũ Lộc cũng đã đánh giá cao công tác quản lý, điều hành hoạt động giáo dục và đào tạo của trường THCS Trần Phú trong năm học qua, đặc biệt biểu dương công tác chỉ đạo trong việc ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn thực hiện theo quy định, bám sát tinh thần các hướng dẫn của Phòng GDĐT; xây dựng đầy đủ hệ thống kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học và triển khai, sơ kết đảm bảo đúng tiến độ; hoàn thành tốt công tác phối hợp với các ban ngành đoàn thể địa phương; đẩy mạnh hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy trong các cơ sở giáo dục; hướng dẫn trình tự cấp phép dạy thêm, học thêm đúng quy định; công tác lưu trữ được thực hiện tương đối cẩn thận, khoa học, phân hóa theo thể loại.

    Bên cạnh đó đoàn cũng lưu ý nhắc nhở việc đề nghị bổ sung, điều chỉnh kịp thời một số hạn chế, bất cập được các bộ phận kiểm tra theo 04 nội dung đã góp ý, tư vấn trong công tác quản lý của nhà trường.

 

Giáo viên, nhân viên trường được các thành viên đoàn kiểm tra giải đáp thắc mắc, các nội dung kiến nghị trong công tác quản lý nghiệp vụ, chuyên môn.

    Những thắc mắc, kiến nghị của lãnh đạo, giáo viên, nhân viên xoay quanh công tác quản lý nghiệp vụ, chuyên môn của ngành, liên quan thực tế tại cơ sở đều được các thành viên của đoàn kiểm tra  đảm trách theo từng nhiệm vụ đã giải đáp, hướng dẫn trả lời hợp lý, thỏa đáng.

    Thay mặt cho tập thể sư phạm tường THCS Trần Phú, Thầy Phan Thái Đức - Hiệu trưởng nhà trường tiếp thu, ghi nhận, thống nhất cao theo từng nội dung nhận xét, đánh giá mà đoàn đã chỉ ra, đề nghị các bộ phận chuyên môn, đoàn thể của nhà trường nghiêm túc và sớm khắc phục những tồn tại; chân thành cám ơn đoàn kiểm tra của Phòng Giáo dục và Đào tạo đã quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ tốt cho công tác giáo dục và đào tạo tại địa bàn phường 4, thành phố Vĩnh Long trong suốt thời gian qua.

Thầy Trần Dũ Lộc - Phó trưởng đoàn kiểm tra hành chính đã đánh giá cao công tác quản lý,

điều hành hoạt động giáo dục và đào tạo của trường THCS Trần Phú.

    Thầy Trần Dũ Lộc - Phó trưởng phòng GDĐT, thay mặt Trưởng đoàn kiểm tra hành chính đã phát biểu kết luận cuộc kiểm tra, nhấn mạnh ưu thế của nhà trường cần được duy trì và phát huy tốt hơn trong thời gian tới, chú ý trong việc xây dựng kế hoạch nâng cao hiệu quả đào tạo, đặc biệt kéo giảm tỉ lệ học sinh bỏ học, lưu ban; tăng cường kiểm tra đột xuất theo kế hoạch kiểm tra nội bộ của đơn vị, tự kiểm tra theo quyết định số 67/2004/QĐ-BTC ngày 13/8/2004; đặc biệt lưu ý trong việc thực hiện thu, chi theo đúng nguyên tắc, quy định của tài chính như đã tư vấn, góp ý; đồng thời động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường THCS Trần Phú không ngừng rèn luyện, tu dưỡng bản thân, trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ để mỗi thầy cô giáo luôn là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo; nhắc nhở  vai trò của người đứng đầu cơ sở giáo dục trong việc tăng cường quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo; đồng tâm, nhất trí, phát huy tốt vai trò quản lý trong nhà trường, đẩy mạnh hoạt động giáo dục toàn diện, xây dựng tốt khối đoàn kết nội bộ trong trường học, xứng đáng với lòng tin yêu, kỳ vọng của chínhquyền và quần chúng nhân nhân Đảng ủy, UBND phường 4./.

 

Tin, ảnh: Anh Tuấn   

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Thông báo

Văn bản mới

Liên kết website

Ảnh liên kết

Trường học kết nối ViolympicSMAS Bộ giáo dục và đào tạo  Tài nguyên trực tuyến  

Thông tin truy cập

Đang xem: 10
Tất cả: 18910120