Thông báo
Hướng dẫn về việc thuyên chuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Năm học 2017-2018

Hướng dẫn về việc thuyên chuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Năm học 2017-2018.

Căn cứ Hướng dẫn số 339/HD-PGDĐT TP Vĩnh Long, ngày 08 tháng 5 năm 2017 về việc thuyên chuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo, năm học 2017-2018. 

I.  ĐỐI TƯỢNG THUYÊN CHUYỂN

1. Viên chức đang công tác trong ngành giáo dục tỉnh Vĩnh Long có nhu cầu thuyên chuyển trong tỉnh hoặc ngoài tỉnh Vĩnh Long.

2. Viên chức đang công tác trong ngành giáo dục ngoài tỉnh Vĩnh Long có nhu cầu thuyên chuyển đến công tác trong ngành giáo dục của tỉnh Vĩnh Long với lý do hợp lý hóa gia đình.

II. ĐIỀU KIỆN THUYÊN CHUYỂN

1. Điều kiện được xem xét thuyên chuyển

- Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Viên chức thuyên chuyển phải đạt yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm nơi đơn vị chuyển đến có nhu cầu.

- Về mức độ hoàn thành nhiệm vụ: Kết quả đánh giá, xếp loại của viên chức trong năm học 2015-2016 và 2016-2017 phải đạt từ "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên.

- Về thời gian công tác: Viên chức xin thuyên chuyển trong tỉnh có thâm niên giảng dạy ít nhất 3 năm (đủ 36 tháng trở lên); viên chức xin thuyên chuyển ngoài tỉnh có thâm niên giảng dạy ít nhất 5 năm (đủ 60 tháng trở lên).

- Viên chức có nhu cầu thuyên chuyển do hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

- Viên chức có nhu cầu thuyên chuyển để hợp lý hóa gia đình.

2. Điều kiện ưu tiên khi xem xét thuyên chuyển

Nếu có nhiều viên chức và cùng chuyên môn, nghiệp vụ có nguyện vọng thuyên chuyển về cùng một đơn vị thì ngoài các điều kiện nêu trên thì xem xét thuyên chuyển còn dựa trên các căn cứ sau:

- Danh hiệu giáo viên đã đạt;

- Thâm niên công tác;

- Hoàn cảnh cá nhân;

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Nếu có nhiều viên chức cùng chuyên môn, nghiệp vụ và cùng mức độ ưu tiên khi xem xét thì việc xét thuyên chuyển sẽ thông qua sát hạch.

III.THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Thuyên chuyển trong tỉnh

Từ ngày 15/5/2017 đến ngày 31/5/2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Phòng Nội vụ, tham mưu với Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Long phê duyệt chỉ tiêu biên chế năm học 2017-2018.

Ngày 01/6/2017 công bố nhu cầu biên chế viên chức năm học 2017-2018.

Từ ngày 02/6/2017 đến ngày 13/6/2017: Phòng GD&ĐT nhận hồ sơ thuyên chuyển.

Từ ngày 14/6/2017 đến 16/6/2017: Phòng GD&ĐT hoàn thành thủ tục chuyển hồ sơ và danh sách của viên chức chuyển đi đến các Phòng Giáo dục và Đào tạo trong tỉnh.

Từ ngày 19/6/2017 đến ngày 23/6/2017: Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Phòng Nội vụ, tham mưu với Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Long ra quyết định thành lập Hội đồng xét thuyên chuyển viên chức năm học 2017-2018.

Ngày 27/6/2017: Công bố kết quả thuyên chuyển năm học 2017-2018.

Ngày 01/7/2017: Phát hành quyết định thuyên chuyển.

2. Thuyên chuyển ngoài tỉnh

Từ ngày 08/5/2017 đến ngày 16/5/2017: Tiếp nhận hồ sơ thuyên chuyển ngoài tỉnh theo phân cấp quản lý.

Từ ngày 17/5/2017 đến 27/5/2017: Hoàn thành thủ tục chuyển hồ sơ và danh sách của viên chức chuyển đi./.

Chi tiết cụ thể xem tại đây

Ban biên tập.

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Thông báo

Văn bản mới

Liên kết website

Ảnh liên kết

Trường học kết nối ViolympicSMAS Bộ giáo dục và đào tạo  Tài nguyên trực tuyến  

Thông tin truy cập

Đang xem: 10
Tất cả: 18812254