Tin giáo dục
Khảo sát Xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh trường học trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn thành phố Vĩnh Long.

    Thực hiện theo công văn số: 884/SGD ĐT-KHTC ngày 04/6/2019 của Sở GD-ĐT tỉnh Vĩnh Long về việc đề xuất nhu cầu kinh phí đầu tư xây dựng - sửa chữa nhà vệ sinh học sinh và nhà vệ sinh giáo viên.

      Ngày 19/6/2019 đoàn khảo sát của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long  khảo sát Xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh trường học trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn thành phố Vĩnh Long tiến hành khảo sát xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh trường học trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn thành phố Vĩnh Long thành phần tham gia:

      Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long

      - Ông: Phan Kỳ Nam                                    Chức vụ: Trưởng phòng KH-TC.

      - Bà: Nguyễn Thị Ngọc Bích                        Chức vụ: Chánh văn phòng.

      - Ông: Nguyễn Văn Hoàng                          Chức vụ: Chuyên viên.

      Đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo TPVL

      - Ông: Ngô Thanh Sơn                                 Chức vụ: Trưởng phòng.

      -  Ông: Phạm Thanh Bình                             Chức vụ: Chuyên viên

      Nội dung:

      Ông Phan Kỳ Nam thông qua nội dung làm việc và khảo sát thực tế tại các điểm trường đề nghị đầu tư xây dựng - sửa chữa nhà vệ sinh học sinh và nhà vệ sinh giáo viên.

      Đoàn khảo sát đầu tư xây dựng - sửa chữa nhà vệ sinh học sinh và nhà vệ sinh giáo viên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn thành phố Vĩnh Long của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long tiến hành đi khảo sát thực tế tại các điểm trường.

Hình ảnh Đoàn khảo sát Xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh trường học khảo sát thực tế

tại trường Tiểu học Hùng Vương

Hình ảnh Đoàn khảo sát Xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh trường học khảo sát thực tế

tại trường Tiểu học Sư Phạm Thực Hành

 

      Sau khi nghiên cứu, rà soát và khỏa sát thực tế Đoàn khảo sát của Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long đề nghị UBND thành phố Vĩnh Long ký xác nhận đề xuất nhu cầu danh mục đầu tư xây dựng-sửa chữa nhà vệ sinh học sinh - giáo viên cụ thể như sau:

      * Nhà vệ sinh học sinh bậc mầm non

       - Bị hư cần sửa chữa , chưa có phải xây dựng, thiếu XD bổ sung. : 132 bệ nam và 106 bệ nữ

      * Nhà vệ sinh học sinh bậc Tiểu hoc

      - Bị hư cần sửa chữa , chưa có phải xây dựng, hết hạn sử dụng XD thay thế, thiếu XD bổ sung :  141 bệ nam và 157 bệ nữ

      * Nhà vệ sinh học sinh bậc THCS

      - Bị hư cần sửa chữa, thiếu XD bổ sung : 53 bệ nam và 65 bệ nữ

      * Nhà vệ sinh giáo viên bậc mầm non

      - Bị hư cần sửa chữa, thiếu XD bổ sung : 3 bệ nam và 18 bệ nữ

      * Nhà vệ sinh giáo viên bậc Tiểu hoc

      - Bị hư cần sửa chữa , hết hạn sử dụng XD thay thế, thiếu XD bổ sung :  23 bệ nam và 26 bệ nữ

      * Nhà vệ sinh giáo viên bậc THCS

      - Bị hư cần sửa chữa:  13 bệ nam và 18 bệ nữ

     Qua kết quả khảo sát Đoàn khảo sát của Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo cho Hiệu trưởng các trường trực thuộc dùng kinh phí trường để thực hiện duy tu, sửa chữa ngay các công trình sửa chữa nhỏ, đảm bảo yêu cầu tối thiểu vệ sinh học đường./.

Tin, ảnh: Thanh Bình  

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
19/10/2019 08:21

Thông báo

Văn bản mới

Liên kết website

Ảnh liên kết

Trường học kết nối

Violympic

SMAS

Bộ giáo dục và đào tạo

Tài nguyên trực tuyến  

Thông tin truy cập

Đang xem: 6
Tất cả: 19110458