Tin giáo dục
Phòng Giáo dục và Dào tạo TPVL tổ chức họp kế toán trao đổi, rút kinh nghiệm một số vấn đề về công tác tài chính, triển khai một số văn bản mới, hướng dẫn báo cáo thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP cho các trường trực thuộc.

      Thực hiện Giấy mời số 620/PGDĐT ngày 16 tháng 9 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long về việc họp kế toán trao đổi một số vấn đề về công tác tài chính qua các đợt kiểm tra của thanh tra, triển khai một số quy định mới về công tác tài chính và hướng dẫn việc báo cáo thực hiện cải cách tiền lương năm 2019 theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP.

     Nhằm giúp cho Kế toán các trường năm bắt kịp thời các quy định về công tác quản lý tài chính theo quy định và làm tốt công tác quản lý tài chính ở trường học. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long tổ chức cuộc họp trao đổi một số nội dung về công tác tài chính, triển khai một số quy định mới về công tác tài chính; hướng dẫn, giải đáp thắc mắc việc báo cáo thực hiện cải cách tiền lương năm 2019 theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP. Đồng thời, hướng dẫn các trường xây dựng đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích cho thuê.

     Tham dự cuộc họp gồm 02 Kế toán Phòng Giáo dục và Đào tạo, 01 Chuyên viên Phòng Tài  chính - Kế hoạch thành phố Vĩnh Long và 38 kế toán kế toán các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long.

     Chương trình họp như sau:

     1. Rút kinh nghiệm một số vấn đề sau khi các trường đã được các đoàn thanh tra, kiểm tra của Thanh tra thành phố Vĩnh Long, Ủy ban kiểm tra Thành Ủy và Phòng Giáo  và Đào tạo thành phố Vĩnh Long nhận xét, góp ý; nêu những vấn đề kế toán làm được và những vấn đề chưa làm được của các trường để uốn nắn kế toán làm tốt hơn cho năm hiện tại và những năm tiếp theo.

      2.Triển khai một số quy định mới về công tác tài chính.

     3. Hướng dẫn và giải đáp thắc mắc về việc báo cáo thực hiện cải cách tiền lương năm 2019 theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP.

     4. Hướng dẫn các trường xây dựng đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích cho thuê.

Hình ảnh Bà Nguyễn Thị Cẩm Thư- Kế toán Phòng Giáo dục triển khai và hướng dẫn công tác tài chính tại cuộc họp

     Bà  Nguyễn Thị Cẩm Thư – Kế toán Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai và trao đổi một số nội dung về công tác tài chính, triển khai một số quy định mới về công tác tài chính. Nêu những ưu điểm và hạn chế của các trường trong việc quản lý tài chính, việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, công tác mở sổ theo dõi, hạch toán các nguồn thu, sắp xếp các chứng từ, lưu trữ chứng từ, lập báo cáo quyết toán và báo cáo tài chính,…và hướng dẫn kế toán các trường tham mưu cho Thủ trưởng đơn vị thực hiện công tác tài chính đúng theo quy định.

     Triển khai các văn bản mới:

      Hướng dẫn 1309/HD-SGD ĐT ngày 01/8/2019 và Công văn số 545/PGD ĐT ngày 01/8/2019 về việc triển khai thực hiện hướng dẫn quy định mức thu, quản lý học phí, chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, năm học 2019 -2020;

     Hướng dẫn 1449/HD-SGDĐT ngày 30/8/2019 và Hướng dẫn số 598/HD.PGD ĐT ngày 30/8/2019 về việc thực hiện thỏa thuận thu chi tiền tổ chức bán trú đối với các cơ sở giáo dục Mầm non trực thuộc TPVL.

     Hướng dẫn liên ngành số 1124/HDLN-SYT-GDĐT-BHXH ngày 30/8/2019về điều kiện thực hiện, trách nhiệm lập hồ sơ, mức trích chuyển thanh toán, quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP.

     Công văn số 1854/STC  ngày 07/12/2018 triển khai thực hiện Thông tư 71/2018/TT-BTC quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam và chế độ tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước.

     Nghị quyết 184/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 ban hành quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức hội nghị quốc tế, chi tiếp khách trong nước đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

     Nghị quyết số 157/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Hình ảnh Ông Phạm Anh Tài- Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch  hướng dẫn các mẫu biểu tại cuộc họp

     Đến dự buổi họp Ông Phạm Anh Tài- Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch hướng dẫn các mẫu biểu thực hiện nguồn cải cách tiền lương theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP tại cuộc họp. Đồng thời giải đáp một số thắc mắc mà kế toán các trường chưa nắm bắt kịp thời.

Hình ảnh Ông Phạm Thanh Bình- Chuyên viên Phòng Giáo dục  hướng dẫn xây dựng đề án tài sản công vào mục đích cho thuê tại cuộc họp

 

     Đến dự cuộc họp Ông Phạm Thanh Bình- Chuyên viên Phòng Giáo dục hướng dẫn kế toán các trường xây dựng đề án tài sản công vào mục đích cho thuê.

Hình ảnh Kế toán các trường trực thuộc Phòng Giáo dục tham dự triển khai các nội dung về công tác tài chính

     Kết thúc cuộc họp, các thành viên tham dự đều tiếp thu và nắm rõ những quy định mới, những thay đổi và  hứa sẽ cố gắng thực hiện tốt công tác tài chính đúng theo quy định của pháp luật./.

Tin, ảnh: Cẩm Thư   

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
19/10/2019 08:01

Thông báo

Văn bản mới

Liên kết website

Ảnh liên kết

Trường học kết nối

Violympic

SMAS

Bộ giáo dục và đào tạo

Tài nguyên trực tuyến  

Thông tin truy cập

Đang xem: 10
Tất cả: 19110438