Tuyển sinh
Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long nổ lực thực hiện tốt công tác tuyển sinh năm học 2017 – 2018

     Nhằm tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác tuyển sinh lớp 1 năm học 2017 – 2018 theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long (hướng dẫn số 711/HD-SGDĐT ngày 20/4/2017), sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Long. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long đã trực tiếp chỉ đạo và tổ chức triển khai chặt chẽ, phân công các chuyên viên phụ trách từng nội dung và tiến hành từng bước theo quy trình như:

     - Ngày 18/5/2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Phòng Nội vụ tiến hành duyệt biên chế sự nghiệp giáo dục năm học 2017 – 2018 (trong đó duyệt cụ thể về số lớp, số học sinh được tuyển sinh).

     - Phòng Giáo dục và Đào tạo đã ban hành hướng dẫn số 444/HD-PGDĐT ngày 07 tháng 6 năm 2017 hướng dẫn về việc tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 năm học 2017 – 2018; các trường dựa trên hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng thành kế hoạch thực hiện theo quy định (thời gian tiếp nhận và xét tuyển từ ngày 10/7/2017 đến ngày 14/7/2017, hội đồng xét tuyển làm việc từ ngày 17/7/2017 đến ngày 19/7/2017).

     - Ngày 13/7/2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã ban hành kế hoạch kiểm tra công tác tuyển sinh lớp 1 năm học 2017 – 2018 (kế hoạch số 525/KH-PGDĐT) và Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác tuyển sinh lớp 1 năm học 2017 – 2018 (Quyết định số 459/QĐ-PGDĐT). Mục đích việc kiểm tra nhằm xem các trường thực hiện quy trình tuyển sinh có đảm bảo theo hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo, tuyển sinh có đảm bảo đúng biên chế số lớp, số học sinh/ lớp đã được Phòng Giáo dục và Đào tạo duyệt nhằm kịp thời chấn chỉnh.

     Qua đợt kiểm tra tuyển sinh, ông Ngô Thanh Sơn – Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long nhận định: Việc tổ chức chặt chẽ về quy trinh tuyển sinh đã mang lại hiệu quả tích cực cần phải được duy trì và thực hiện tốt hơn nữa vì việc làm này mang lại nhiều hiệu quả tích cực như:

     - Giảm áp lực tuyển sinh cho các trường trọng điểm (nhất là các trường trong nội ô thành phố).

     - Hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng chạy trường, chạy lớp và những tiêu cực trong công tác tuyển sinh.

     Theo ông Ngô Thanh Sơn – Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long việc tuyển sinh năm học 2017 – 2018 bước đầu đã mang lại nhiều thành công, các trường thực hiện đúng theo chỉ đạo của phòng GD&ĐT thành phố Vĩnh Long./.

Tin: Thanh Long.

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Thông báo

Văn bản mới

Liên kết website

Ảnh liên kết

Trường học kết nối

Violympic

SMAS

Bộ giáo dục và đào tạo

Tài nguyên trực tuyến  

Thông tin truy cập

Đang xem: 4
Tất cả: 19044118