Tin Mầm non
Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức học tập Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XII bậc Mầm non

     Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 03/KHLT-BTG-PGDĐT, ngày 08 tháng 3 năm 2018 giữa Ban Tuyên giáo Thành ủy và Phòng Giáo dục & Đào tạo TP Vĩnh Long, sáng ngày 17/3/2018 tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng cho gần 400 đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường mầm non trên địa bàn thành phố Vĩnh Long.

Toàn cảnh học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết

     Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng là một nhiệm vụ trọng tâm, cần được tổ chức một cách thiết thực, hiệu quả; bảo đảm tất cả cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên,  nhân viên của ngành giáo dục - đào tạo trên địa bàn thành phố Vĩnh Long quán triệt, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, nhất là những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác. Từ đó xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện tốt nhằm nâng cao nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong cơ quan đơn vị. 

     Tại Hội nghị học viên được học tập, quán triệt 4 nghị quyết gồm:

     1. Nghị quyết số 18-NQ/TW "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả";

     2. Nghị quyết số 19-NQ/TW "Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập";

     3. Nghị quyết số 20-NQ/TW "Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới";

     4. Nghị quyết số 21-NQ/TW "Về công tác dân số trong tình hình mới".

Ông Nguyễn Ngọc Huyện, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy - Báo cáo viên

     Trong suốt quá trình tham dự hội nghi học viên làm việc với tinh thần trách nhiệm cao; tự giác trong học tập; nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết, trao đổi thảo luận để hiểu sâu sắc hơn và điều quan trọng hơn đó là vận dụng, cụ thể hoá đường lối, quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII vào tình hình cụ thể của từng đơn vị, biến các chủ trương, đường lối, mục tiêu thành hiện thực, thành phong trào hành động trong cuộc sống./.

Tin, ảnh: Huyền Trang.

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Thông báo

Văn bản mới

Liên kết website

Ảnh liên kết

Trường học kết nối ViolympicSMAS Bộ giáo dục và đào tạo  Tài nguyên trực tuyến  

Thông tin truy cập

Đang xem: 8
Tất cả: 18974005