Tin Bậc Tiểu học
Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long tổ chức tập huấn chuyên môn tiểu học - Năm 2018

     Từ ngày 02 tháng 08 năm 2018 đến ngày 15 tháng 08 năm 2018, tại trường tiểu học Nguyễn Chí Thanh, phường 5, thành phố Vĩnh Long. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long tổ chức tập huấn chuyên môn cho trên 460 cán bộ quản lý, giáo viên tham gia được chia thành 8 lớp, mỗi lớp tập huấn trong hai ngày (thành phần bao gồm: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm lớp và giáo viên dạy các môn chuyên biệt, tự chọn của tất cả các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Vĩnh Long).

Bà Trương Ngọc Thủy – Phó Trưởng phòng GD&ĐT Báo cáo bài cho tập huấn chuyên môn

     Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long tổ chức lớp tập huấn với mục tiêu và yêu cầu như: Tăng cường năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học về đánh giá thường xuyên các môn học/hoạt động giáo dục và phương pháp dạy học tích cực. Bồi dưỡng nâng cao cho đội ngũ giáo viên về các kĩ thuật đánh giá, hướng dẫn kĩ thuật đánh giá thường xuyên các môn học/hoạt động giáo dục; phân tích, thực hành các hoạt động dạy học bằng các kĩ thuật dạy học tích cực (kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật KWL – KWLH, kĩ thuật "trình bày một phút", kĩ thuật "chúng em biết 3", kĩ thuật đọc tích cực, kĩ thuật viết tích cực,…); trường học kết nối,…Hướng dẫn lập kế hoạch năm học của trường, tổ chuyên môn và hồ sơ sinh hoạt chuyên môn.

CBQL, giáo viên chia sẻ nội dung của lớp tập huấn

CBQL, giáo viên chia sẻ nội dung của lớp tập huấn

     Sau lớp tập huấn, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long yêu cầu giáo viên cần áp dụng ngay các nội dung đã được tập huấn vào thực tế giảng dạy trên lớp nhằm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ năm học và nâng cáo chất lượng dạy – học tại đơn vị./.

Tin, ảnh: Thanh Long.

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Thông báo

Văn bản mới

Liên kết website

Ảnh liên kết

Trường học kết nối ViolympicSMAS Bộ giáo dục và đào tạo  Tài nguyên trực tuyến  

Thông tin truy cập

Đang xem: 18
Tất cả: 18855258